Kampanje for Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Som mange andre virksomheter, opplever Veidekke at kampen om de beste hodene blir stadig tøffere. Det gjelder både blant erfarne ingeniører og nyutdannede. Og selv om Veidekke alltid har blitt ansett som en attraktiv arbeidsplass, betyr ikke det at de beste søkerne kommer av seg selv.

Som et ledd i rekrutteringsarbeidet til trainee-programmet ønsket derfor Veidekke en kampanje som skulle trigge nysgjerrigheten til potensielle søkere, engasjere alle som er opptatt av ingeniørfaget, samt øke kunnskapen om Veidekke som entreprenør og boligutvikler.

Strategi

For å treffe målgruppa, nyutdannede ingeniører, utviklet vi en heldigital kampanje som på en engasjerende og humoristisk måte skulle vise bredden i Veidekkes virksomhet. Det var også viktig at kampanjen satte ingeniørfaget i fokus på målgruppens premisser.

Konseptet ”Sammen bygger vi fremtiden – har du det som skal til?” besto blant annet av fire kunnskapstester. De fire testene representerte ulike signalbygg som Veidekke ønsket å løfte frem; Operaen, Holmenkollen, Hardangerbrua og bydel Nye Lilleby i Trondheim.

Har du det som skal til?

Hasse Hope besøker Veidekkes ulike signalbygg rundt omkring i landet

Du kan se alle filmene hos Veidekke på YouTube.

Løsning

Testene ble samlet på en egen kampanjeside (sammenbyggervi.no) og inngangen til hver test var ”Har du det som skal til for å bygge (eksempelvis) Operaen?”. For å gjennomføre testen måtte man svare på 10 spørsmål med en vanskelighetsgrad som gjorde at kun folk med ingeniørkunnskap skulle kunne klare å svare på de fleste spørsmålene. Etter hvert som spørsmålene ble besvart, bygget man opp de ulike signalbyggene visuelt.

Når testen var gjennomført, kunne man dele resultatet på Facebook og samtidig legge igjen mailadressen for å være med i trekningen av en helikoptertur over Holmenkollen sammen med tre venner, med påfølgende middag i hopptårnet.

Vi utviklet en detaljert og spisset innholdsstrategi for Facebook, der alle innholdselementene var tilpasset og segmentert mot vår spesifikke målgruppe. Vi bygde opp målgruppene basert på alder, interesser og geografi i forhold til spesifikke studiesteder (f.eks NTNU).

Et annet element i kampanjen var fire filmer med Hasse Hope som programleder. I de ulike filmene møtte Hasse Hope en ingeniør fra Veidekke som hadde hatt en nøkkelrolle i de fire prosjektene som ble trukket frem i kampanjen. Gjennom de fire filmene ble hvert prosjekt presentert på en underholdende og humoristisk måte som viste hvilke faglige utfordringer man møter på som ung ingeniør i Veidekke. De fire filmene ble frontet på Veidekkes Facebook-side og på YouTube.

Bli med Hasse Hope og utforsk det enorme prosjektet Hardangerbrua:

Resultater

Kampanjesiden sammenbyggervi.no fikk 35.000 unike besøk og over 25.000 tok kunnskapstesten. Med tanke på den smale målgruppen er dette et meget høyt tall. Filmene med Hasse Hope fikk over 800.000 views på Facebook og YouTube. Kampanjen genererte dessuten rundt 2500 unike epost-adresser som Veidekke kan benytte i det videre rekrutteringsarbeidet.

I forbindelse med rekrutteringskampanjen lanserte Veidekke en helt ny Facebook-side som i løpet av kampanjeperioden gikk fra 0 til 8.000 følgere. Hele 80% av de vi nådde ut til befant seg i spennet 18-34 år.
Våre oppdateringer på Facebook fikk stor spredning, for eksempel hadde de 12 mest effektive page postene alle over 100 000 i rekkevidde, og det ble generert engasjement som resulterte i totalt 75 000 likes, kommentarer, delinger og klikk.

Men viktigst av alt – antall søknader til Veidekkes trainee-program økte med over 50% sammenlignet med fjoråret.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider