IKT og visjoner i system

Skarpe planlegger og leder komplekse IKT-prosjekter og programmer.

Kontaktpersoner

Fokuset er på innovativ og integrert samhandling og målet er utvikling og leveranse av ny, grensesprengende og fremtidsrettetede løsninger gjennom anvendelse av ny teknologi. Dinamo sin opprinnelige oppgave var å utvikle en ny nettside, men gjennom prosessene ansvarlige for å gjennomføre prosessene som førte til nytt navn og en helt ny identitet.

Kommunikasjonsstrategi ble utformet og godt forankret, nytt navn og logo med ulike designelementer tatt frem. Nettløsning designet og utviklet med fokus på å fremheve og formidle særlig kunnskap og gode tjenester mot spesifikke målgrupper.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider