Magasiner og rapporter for Utdanningsdirektoratet.

Scroll down

Udir-magasinet

Dinamo vant oppdraget fra Utdanningsdirektoratet om å lage magasin for å få flere lærere og rektorer til å søke om videreutdanning. Magasinet var en del av myndighetens satsing på økt kompetanse og kvalitet i skole- og barnehagesektoren.

Vi redesignet og produserte Utdanningsdirektoratets eget magasin i to utgaver – én for lærere, skoleledere og skoleeiere, og én for ansatte, styrere og eiere av barnehager. Magasinene er distribuert til alle landets skoler og barnehager.

Vi har også laget en mobil/digital utgave av Udir-magasinet, som du finner her. Dette ble også støttet av målrettet annonsering på Facebook.

Utdanningsspeilet

Dinamo har også designet rapporten Utdanningsspeilet 2014, som inneholder tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge.

Vi har også laget en digital utgave av Utdanningsspeilet, som du finner her.

Har det virket?

75 prosent flere søkte på videreutdanning for lærere i 2014 enn året før. Utdanningsdirektoratet mener at Udir-magasinet, sammen med bedre finansieringsordninger og sterkt politisk fokus, har bidratt til dette. Les mer her: http://bit.ly/1lZAPvK

Magasinet fikk svært positive tilbakemeldinger fra målgruppene og designet videreføres.

Og ikke minst, de digitale versjonene har sørget for både lengre levetid og større nedslagsfelt for innholdet.

Del på

Utdanningsdirektoratet - DinamoDinamo