Magasiner og rapporter for lærere og rektorer

Tjenester

Udir-magasinet

Dinamo vant oppdraget fra Utdanningsdirektoratet om å lage magasin for å få flere lærere og rektorer til å søke om videreutdanning. Magasinet var en del av myndighetens satsing på økt kompetanse og kvalitet i skole- og barnehagesektoren.

Kontaktpersoner

Vi redesignet og produserte Utdanningsdirektoratets eget magasin i to utgaver – én for lærere, skoleledere og skoleeiere, og én for ansatte, styrere og eiere av barnehager. Magasinene er distribuert til alle landets skoler og barnehager.

Dinamo har også designet rapporten Utdanningsspeilet 2014, som inneholder tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge.

Vi har også laget en digital utgave av Utdanningsspeilet, som du finner her.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider