Design, konsept og innhold til Udir Magasinet

Tjenester

Utdanningsdirektoratet

Dinamo vant oppdraget om å designe, konseptutvikle og produsere innhold til Udir Magasinet/studiekatalog, som utgis av Utdanningsdirektoratet.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Målet med magasinet er å få flere lærere og skoleledere til å søke videretudanning, samt øke levetiden, understøtte spredning og øke rekkevidden til studiekatalogen, som tradisjonelt kun har vært en trykksak. Magasinet er en del av myndighetens langsiktige satsing på økt kompetanse og kvalitet i skolesektoren, som er det største løftet for lærere noensinne.

Strategi

Oppdraget var å ta utgangspunkt i og magasinet Dinamo designet og produserte for Utdanningsdirektoratet i 2014. Magasinet ble videreutviklet, særlig med tanke på studiekatalogen skulle være mer innovativt og bli et bærende element i Udir-magasinet. Alt innholdet skulle støtte opp om studiekatalogen. Magasinet skulle både lages i papirformat og sendes ut til alle landets skoler, kommuner og fylkeskommuner.

I tillegg skulle det utvikles en digital versjon, som sikret økt spredning og lang levetid for reportasjer, fagartikler og annet stoff. Innholdet i den digitale versjonen distribueres aktivt på Udirs egen Facebook-profil og knyttes opp til udir.no.

Idè og løsninger

I tett dialog med Utdanningsdirektoratet ble det lagt opp til en redaksjonsplan som skulle løfte fram aktuelle satsinger og prosjekter for grunnopplæringen.

Designet fra forrige magasin ble løftet, og studiekatalogen ble redesignet med mer visuelle og tilgjengelige inngangssider. Illustrasjoner ble brukt som gjennomgående tema, med samme illustratør på alle seksjonsinnganger. Tekst og bilder skulle holde høy kvalitet, og alt skulle lages på magasinformatets premisser samtidig som det måtte stå og utnyttes optimalt i de digitale flatene.

Udir-magasinet distribueres bredt til målgruppene i god til før søknadsfristen til videreutdanning 15. mars. For å sikre god spredning til de aktuelle målgruppene, ble digitalt magasin publisert litt i forkant av trykksaken, og «fortjente» trafikkdrivere som kunnskapsministeren og andre ambassadører blir aktivt brukt for å oppnå spredning av magasinet, spesielt digitalt og som PR.

Resultater

Allerede de første dagene etter lansering av nettsiden hadde over 10 00 unike brukere vært inne på det digitale magasinet. Spredningen forsterkes videre med segmenterte Facebook-poster og sponsing av disse. Etter søknadsfristen vil vi få svar på om magasinet i år bidrar til flere søkere. Tall fra i fjor viste at antall søkere økte med hele 75 prosent som følge av digitaliseringen, i tråd med regjeringens satsing på kompetanseløft for lærere.

Utdanningsdirektoratet mener at Udir-magasinet er et godt bidrag til økningen i både søkere og oppmerksomhet skapt, og at de har mottatt svært positive tilbakemeldinger på magasinet fra lærere, rektorer, skoleeiere og politikere.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider