Tendens – Samfunnsviternes nye magasin

Sammen med Samfunnsviterne har vi utviklet nytt design og navn for nettmagasinet Tendens. Tendens skriver om arbeidsliv og endringer i samfunnet, både for organisasjonens medlemmer og andre interesserte.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Dinamo har jobbet med Samfunnsviterne siden 2015, med visuell identitet, design og kommunikasjon. For å kunne nå ut til et bredere publikum med magasinet sitt, og styrke sin posisjon som en aktuell aktør innenfor samfunnsfeltet, har Samfunnsviteren gått fra en månedlig utgivelse til kontinuerlig publisering. På veien har de fått både nytt redaksjonelt design og nytt navn.

Navnet på fagforeningen Samfunnsviterne og magasinet Samfunnsviteren var vanskelig å skille fra hverandre – i dagligtalen, men også med tanke på å nå ut til flere lesere enn medlemsmassen. Redaksjonen ønsket en større grad av egenidentitet og et navn som reflekterer det redaksjonelle innholdet i magasinet.

Løsning

Tendens er et magasin for alle som er nysgjerrige på hvordan små og store hendelser påvirker samfunnet, med aktuelt stoff om arbeidsliv og samfunnsutvikling, presentert på en måte som gjør det inspirerende å lese. Det skal være en plattform for kunnskap og innsikt som både rommer mindre nyhetssaker, og de store feature-artiklene som tar i bruk hele den redaksjonelle verktøykassa.

Sammen med redaksjonen og redaksjonsrådet har Dinamo bistått med å definere en redaksjonell plattform, strukturere innhold, navngi, designe og utvikle (front- og backend) et heldigitalt magasin, i tillegg til rådgivning på innhold og sosiale medier.

Resultater

Det nye magasinet har så langt vært en stor suksess. Den første måneden etter lansering økte unike sidehenvisninger med 465% sammenlignet med tilsvarende periode året før. Sammenligner vi unike lesere på nettstedet i de samme periodene så vi en økning fra 1 892 til 10 621.

Tendens.no