Nye nettsider

Teater Manu er Norges profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk. I 2017 har de arbeidet med å pusse opp både scene, teatersal og foaje til et nytt og strålende flott teater. I den forbindelse ønsket Teater Manu å bygge en ny nettside som kunne promotere og vise frem ikke bare produksjoner, men også det samfunnsansvaret som teateret har.

Kontaktpersoner

Løsning

Sammen med Teater Manu skapte vi en arkitektur og en plattform som ga redaktørene i teateret det spillerommet og verktøyet de trengte for å promotere produksjoner med tilhørende forestillingsdatoer, hendelser og nyheter.

Gjennom en fleksibel komponentbasert arkitektur kan redaktørene selv velge hvordan produksjoner og nyheter skal vises på forsiden, feks som fremhevet eller likestilt, avhengig av hvor mange aktuelle produksjoner som finnes til enhver tid. I tillegg gir det mulighet for å bygge artikler og innhold gjennom det vi kaller byggeklosser som for eksempel tekstavsnitt, bilder, video, sitat etc. Dette gir et bredt rom for redaktøren til å skape og kommunisere innhold enten det er visuelt basert eller i hovedsak tekst.

I tillegg til å skape et fleksibelt rammeverk som er skalerbart for innhold utviklet vi også en funksjon for tegnspråkvideoer i løpende tekst. Dette gir redaktøren mulighet til å koble tegnspråktolkede videoer til artikler slik at de som har tegnspråk som sitt førstespråk kan velge å få gjengitt hele innholdet i artikkelen på denne måten fremfor å  lese tekst. Tegnspråkvideoene er tilgjengelig via gule tilhørende knapper til høyre for de tekstavsnittene hvor redaktøren har publisert.

Gif demonstrating the sign language feature

Resultat

Teater Manu åpnet sitt nyoppussede teater sammen med sin nye nettside i april 2017 og lanserte samtidig sin nyeste produksjon Jonas og Kroppen. Etter lansering av nye websider har vi sett en jevn økning i besøk, i gjennomsnitt 74% økning målt over 2 måneder, sammenliknet med forrige periode. I samme periode har nettsiden også hatt 50% økning i trafikk via organisk søk.

Se nettsiden på www.teatermanu.no.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider