Visuell identitet og pakningsdesign for Store Naa Siderkompani

Gården Store Nå ligger i Sørfjorden i Hardanger. Her bor odelsgutten Eirik Nå Aga som er niende generasjon eplebonde. I 2018 startet han egen siderproduksjon og etablerte Store Naa Siderkompani sammen med de tre generasjonene Nå Aga som bor på gården i dag. 

Kontaktpersoner

Både navn og visuell identitet er direkte knyttet til gården og dens historie. Store Naa er den opprinnelige skrivemåten funnet i jordebøkene. Gårds- og bruksnummeret, 57/2, har gitt navn til produktet. Familiens egne beretninger, besteforeldres fotoalbum, kirke- og jordebøker, grunnbøker, kart, arkivet fra driften og elementer fra håndarbeid er samlet og oversatt til visuelle verktøy.

Navnet på selskapet, Store Naa Siderkompani, peker på gården og storfamilien der, mens symbolet i logoen hinter om Hardangersøm og er en stilisert illustrasjon av Sør-Fjorden med sine bratte fjellsider og blanke fjord. 

Frakturskriften brukt til tekstlige visuelle elementer er en nytolkning av en historisk avislogo fra stedet, men konstruert med rette vinkler som i hardangersøm. 

Resultatet er et produkt med et tydelig fjernsignal som er lett å gjenkjenne i Vimonopolets hyller. Samtidig som den rike verktøykassen, med sine historier og detaljer, gir Eirik mye å snakke om i møte med kunder på matfestivaler eller gårdsutsalg. 

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider fra Design
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!