Møter verdens behov for fornybar energi

Tjenester

Statkraft leder an i det grønne skiftet

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og bidrar til det grønne skiftet gjennom ren og fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

Kontaktpersoner

Design og kommunikasjonstjenester

Dinamo har jobbet sammen med Statkrafts team på alt fra overordnende og strategiske områder som merkevarearkitektur og merkevarehierarki, til mer håndfaste områder som årsrapporter, kvartalsrapporter og powerpointmailer. Vi har bidratt til design for Besøkssenter både i inn- og utland, og bidratt til forenkling og kunnskapsformidling gjennom utvikling av infografikker, illustrasjoner, animasjon og film som som enkeltstående elementer og som supplement til rapporter, presentasjoner, sosiale medier og annet innhold.

Sosiale medier

Vi jobber med flere større og små prosjekter knyttet til sosiale medier og kommunikasjon. Et av dem er satsningen Statkraft Explained, en plattform hvor komplekse tema innen klima, miljø og bærekraftig kraftproduksjon blir forklart på en lettbent måte. Her har Dinamo laget visualiseringer, filmer, tekster og sosiale medie-kampanjer som har gått på tvers av 16 land for å drive trafikk og bygge omdømme. Dinamo bidrar også med den daglige driften av sosiale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Driften er knyttet opp mot konkrete mål stadfestet i Statkrafts sosiale medie-strategi som Dinamo har utviklet i tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, i tillegg til operasjonelle retningslinjer for sosiale medier på tvers av Statkrafts kontorer globalt. 

Korte filmer for Facebook og Instagram mangedoblet rekkevidde og trafikk til Explained by Statkraft.

Lavutslippscenario

Statkraft gir også hvert år ut rapporten Lavutslippsscenario hvor Dinamo har bistått blant annet med infografikker og filmer for sosiale medier som skapte oppmerksomhet rundt lanseringen av rapporten.

Rapporten viser at det er mer lønnsomt å gå for 1,5 gradersmålet enn å betale for konsekvensen av en varmere verden.

Konferanse og rekruttering

Under den årlige Statkraftkonferansen var vi til stede og intervjuet, tekstet, filmet og publiserte intervjuer «live» til YouTube og sosiale medier. Vi har også laget filmer om Statkrafts sommerprosjekt som viser hvordan livet som trainee i Statkraft kan være, som et ledd av rekrutteringskampanjer. Blant annet tok vi i bruk målrettet annonsering og bruk av video på LinkedIn og Instagram Stories som leder til relevant innhold, med god respons fra internasjonale kandidater.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider