Sikkerhetskampanje for Sporveien

T-banen er veldig hverdagslig for de fleste av oss. Vi scroller, hører på musikk og følger ikke alltid med. Barn og ungdom er kanskje ekstra uoppmerksomme og lite bevisste på egen sikkerhet på stasjonene. Sporveien ga derfor Dinamo oppgaven å minne unge mellom 12 til 18 år på å følge litt ekstra med når de tar T-banen.

Kontaktpersoner

Løsning

Det er mye som føles viktigere enn T-banesikkerhet når man er 15 år. Snapper fra venner, chatte med den man er forelska i, antall likes på et bilde eller å komme på et høyt level i yndlingsspillet. Det er på mobiltelefonen det skjer, og derfor er nettopp mobiltelefonen den største distraksjonen for unge reisende. For å nå målgruppa der de er, ble snapchat en naturlig kanal for kampanjen.

Med et alvorlig tema og en ung målgruppe, ønsket vi å bruke et språk som de kunne kjenne seg igjen i. Emojis brukes av målgruppa hele tiden, og når emojis settes sammen blir det et eget språk som målgruppa snakker flytende. Kampanjen bestod derfor av animasjoner på snapchat, der emojis ble brukt til å fortelle små fortellinger. Fortellingene ble også til ukeplakater i T-banevognene og boards på stasjonsområdene i Oslo sentrum.

Resultat

I tester hos målgruppen scorer kampanjen signifikant bedre enn tilsvarende kampanjer. Dette gir oss grunn til å tro at kampanjen fungerte fordi vi anerkjente hva som er viktig for unge mennesker, samtidig som vi minnet dem på å være oppmerksomme og passe litt ekstra på når de tar banen.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider