Møteplass for sosiale medier

Tjenester

Sosiale medier for Østbanehallen

Østbanehallen ligger midt i smørøyet, i enden av Karl Johan. I det som tidligere var en togstasjon er i dag en yrende hall med restauranter og butikker.

Kontaktpersoner

Østbanehallens lange historie startet i 1854. Da åpnet Hovedbanen – et stort øyeblikk i norsk jernbanehistorie. Etter mange år som en togstasjon, åpnet i 2015 Østbanehallen slik vi kjenner den i dag, og endte igjen opp som et viktig knutepunkt – inngangen til Oslo.

Bakgrunn

Til tross for at Østbanehallen har eksistert i Oslos byrom i over 100 år, hadde det de siste årene ikke blitt brukt aktivt av befolkningen. De færreste hadde besøkt hallen etter restaureringen og var dermed ikke kjent med det nye innholdet heller. Det handlet om å finne en løsning som skulle øke kjennskapen til hallen.

Strategi


Vi valgte en løsning som innebar en økt synlighet i sosiale medier. Sosiale medier er en billigere kommunikasjonskanal, enn de tradisjonelle kanalene. Brukt smart er det en mer effektiv kanal, hvor du kan spisse budskapet mot ulike målgrupper.

All vellykket og effektiv kommunikasjon i sosiale medier stammer fra en god strategi i forkant. Med Østbanehallen utviklet vi en tydelig målsetting, målgruppe, tone-of-voice, visuell profil, budskap og overordnet konsept, for kommunikasjonen i sosiale medier. Det ble også satt opp konkrete mål, og KPI’er, og deretter konkrete tiltak for å nå disse målene.

Ved å kartlegge målgruppen og hva som engasjerte dem, viste vi hvilken type innhold vi skulle produsere. Samtidig var det viktig å vise det store tilbudet som eksisterte i hallen, og gi befolkningen en ny assosiasjon til Østbanehallen. En som var mer i stil med det Østbanehallen er i dag, og som ga et større mulighetsrom enn tidligere.

Det ble bestemt at Facebook og Instagram ikke skal brukes som en salgskanal, men til å bygge kjennskap, merkevare og preferanse. Ved hjelp av de ulike kanalene kunne man komme med informasjon, synligjøre tilbud, og etablere posisjon.

Idé og løsninger

Et av målene var å få flere besøkende til hallen, og øke antall bookinger. Til dette ble det utviklet en nettside. Her fikk man oversikt over alle driverne, åpningstider og restaurantene hadde informasjon om hvordan man booket et bord.
Det ble også produsert artikler om arrangementer, nyheter og tilbud. På den måten viste vi bredden av mulighetene den nye Østbanehallen hadde. Disse artiklene delte vi på Facebook og Instagram.

Et annet mål var å øke mengden følgere på Facebook og Instagram, for å ha et bredere publikum å snakke med. For å kunne øke mengden følgere må man ha godt, relevant innhold med en fast hyppighet. Med flere drivere vil ikke alle kunne få oppmerksomhet hele tiden, og derfor valgte vi hyppighet på en post hver dag, på Facebook og Instagram. På den måten kunne vi promotere best og bredest mulig.

Det ble også et fokus på å produsere innhold som ikke bare har god kvalitet, men som er designet for å treffe bra. Vi produserte blant annet flere videoer, siden Facebok foretrekker videoer, framfor annet innhold. På Instagram ble det satt strengere krav til kvaliteten på bildene, og budskapet til innholdet.

Resultater

Det har vært en kontinuerlig økning siden vi startet. Gjennom et langsiktig arbeid, mye innsikt og analysering har vi blitt godt kjent med målgruppen på sosiale medier, og klart å opparbeide en følgerbase som fortsetter å øke. Vi produserer godt innhold, og vet når vi burde publisere den og til hvem vi skal segmentere annonseringen mot for å treffe best. Dette viser blant annet engasjementstallene, som er på over 2.5%. Vi øker i gjennomsnitt med 350 følgere i måneden på Facebook, og har over 40 000 klikk på hjemmesiden hver måned.

Kunnskapen og kjennskapen til Østbanehallen har også økt. I en markedsundersøkelse som ble gjennomført, var uhjulpet kunnskap til Østbanehallen 0%. Da vi gjennomførte den igjen i 2018 var den på 4%. Det var også en signifikant økning på viktige områder som at Østbanehallen er et attraktivt sted for middag, lunsj og afterwork.