Informasjonsnettsted for Direktoratet for byggkvalitet

Nordmenn pusser stadig opp. DiBK sørger for å gi dem råd slik at oppussingen blir best mulig og følger gjeldende forskrifter og standarder.

Kontaktpersoner

DiBK – Direktoratet for byggkvalitet arbeider for at våre bygninger skal være «trygge, tilgjengelige, funksjonelle og estetiske». DiBK sitt nettsted har tradisjonelt henvendt seg til entreprenører av nybygg og profesjonelle aktører. DiBK ønsket å endre dette fokuset ved å lage et nettsted for private boligeiere som skal pusse opp sine hjem.

Styrt brukerreise

Når man pusser opp er det ofte veldig spesifikke råd og tips man trenger. Søk på nettet kan gi dårlige og motstridende råd. DiBK ønsket derfor å tilgjengeliggjøre sin kunnskap om emnet.

Informasjonsstrukturen ble designet basert på brukerens behov og handlingsmønster. Et sett med artikler ble utarbeidet i samarbeid med DiBK. Disse omhandlet oppussing av forskjellige deler av boligen. Artiklene lenket videre til ett eller flere råd knyttet til den aktuelle oppussingsoppgaven.

Disse artiklene fungerer som landingssider for organiske søk eller kampanjer i sosiale medier. De ble derfor skrevet med tanke på de relevante søkeordene og begrepene som brukes av både handverkere og legfolk.

Bolig

Visuell navigasjon

Brukeren kan også finne rådene ved å besøke nettstedets forside. Her er det flere innganger til det samme innholdet. Brukeren kan velge oppussingsomlåde fra et 3D-tegnet hus i toppen, fra en visuell meny bestående av ikoner og tekst, eller gjennom en utlasting av de tilknyttede artiklene.

Inne på hver artikkel- eller rådside er det også en tydelig sidemeny for rask navigasjon på tvers av oppussingsområder.

Isolasjon

Illustrasjoner

For å tydeliggjøre og lette navigasjonen ble det utarbeidet en rekke illustrasjoner. Disse bestod av en hovedilllstrasjon av et hus med tomt, samt interiør og detaljer av disse.

Illustrasjonene ble blant annet satt sammen i en interaktiv illustrasjon på nettstedets forside.

Bad

Illustrasjonene ble laget i en tydelig stil som er virkelighetsnær, men forenklet og stilisert.

Kjøkken

Ikonografi

Ikonene ble tegnet i en stil som står godt sammen med DiBKs eksisterende grafiske profil. Ikonene er tegnet i to farger hvor blåfargen peker på det aktuelle området for det gjeldende råd.

Ikoner
Ikonene er utviklet i to farger og befinner seg i brytningspunktet mellom ikon og enkel illustrasjon. Målet er at leseren først skal dekode det visuelle representert av ikonet og deretter få dette brekreftet ved å lese teksten.

Oppdatering 2022

DiBK har siden lanseringen i 2020 innlemmet «Smartere oppussing» som en del av hovednettstedet. Sidene beholder likevel sin opprinnelige navigasjon og form, men i litt endret stil. Sidene kan besøkes på DiBK – Smartere oppussing.

smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!