Investeringer for fremtiden

Realkapitals Investor sin visjon er «å skape gull av murstein», dette sier noe om hvem de er, hva de gjør og hva de forsøker å oppnå.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Verdier skapt skal komme leietakere, eiere og eiendommens lokalsamfunn til gode. Dinamo sin oppgave var å formidle dette.

Det startet med visuell identitet med et ønske om å fremstår profesjonelle, men også distinkte. I tillegg er det utviklet et nettsted med interaktive prospektvisninger som kan tilgjengeliggjøres til uke brukergrupper etter status og rolle.

Resultat

Dernest en omfattende digital plattform til bruk for salg og formidling med ulike tilgangsnivåer for ulike målgrupper.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider