Sikker hverdag

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har et stort og svært variert ansvarsområde som spenner seg fra nasjonal beredskap, sivilforsvaret, farlig stoffer til brannvern, elsikkerhet og sikkerhet knyttet til forbrukertjenester.

Kontaktpersoner

Dette innebærer at DSB må kommuniserer til og med mange svært ulike målgrupper i både det offentlige og private, og på svært ulike nivå. Brukerundersøkelser og brukertester av dsb.no pekte også på at det for privatpersoner var vanskelig å finne frem til ønsket informasjon grunnet alle de ulike oppgavene nettstedet skulle levere på, og videre at det til tider føres et vanskelig eller byråkratisk språk.

DSB ønsket et konsept for web som hjelper dem med å:

  • Være foretrukket kilde for informasjon om brann- og el-sikkerhet for privatpersoner
  • Øke kunnskap om eget ansvar for sikkerhet i hverdagen
  • Redusere antall ulykker og skader i forbindelse med brann, fyrverkeri, gass og el.

Konsept og strategi

Sammen med Netlife Research og DSB vurderte vi ulike alternativer for å løse dette under den eksisterende og omfattende siden dsb.no, som viste seg å være utfordrende på grunn av det store spennet i fokusområder. På bakgrunn av analyser av nåværende nettsted og kundereise anbefalte vi derfor å etablere et nytt, eget nettsted som rendyrker kommunikasjonen mot privatpersoner og media. Sammen med Epinova og Netlife Research skapte vi derfor Sikkerhverdag.no, som gjennom denne prioriteringen av målgrupper og budskap fikk et mye spissere og tydeligere fokusområde enn hva som var mulig inne under paraplyen dsb.no.

Netlife Research utviklet i samråd med Dinamo en egen visuell identitet for nettsiden, utledet fra DSB`s hovedprofil forøvrig, men med en tydelig og egen retning for å underbygge at dette nettstedet henvender seg til privatpersoner. Illustrasjoner fra Ingrid Alice ble benyttet som tydelige og lettfattelige innganger til ulike kategorier på nettstedet. Illustrasjonene ble også benyttet av Facebooksiden Sikker Hverdag som driftes av DSB, samt i et eget magasin, og skapte dermed en rød tråd i kommunikasjonen på ulike flater.

På nettsiden Sikker Hverdag finner man dermed en rekke gode og lettfattelige tips og råd om hvordan du blant annet unngår brann, drukningsulykker og farlige leker. Eller hva du skal gjøre om moder jord blåser opp til orkan eller slipper løs store vannmengder.

Lansering

Hva passet vel bedre enn å lansere nettsiden på fredag den 13.? Vi fikk med oss Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og laget en liten film. Som statsråder flest har han full kontroll foran kamera. I motsetning til de som holder på bak ham:

Filmen nådde ut til rundt en halv million personer og over 700 timer visning gjennom fortjente, egne og betalte flater. Den ble hovedsaken på NRK, Østlands-Posten, Tønsberg Blad, Sandefjord Blad, Harstad Tidene, et utall blogger, politietater, brannetater, departementer, osv. Og ikke minst, nettsidene fikk en «pangstart».

Løsning

Etter gode og grundige arbeidsmøter ledet av Netlife Research og beslutningstakere og ressurspersoner fra DSB, samt intervjuer av deres viktigste målgrupper, fikk DSB sin nye løsning www.sikkerhverdag.no. Nettstedet er fullt ut responsivt, universellt utformet ihht alle krav og ikke minst er informasjonsarkitekturen nøye planlagt og optimalisert for at de besøkende privatpersonene skal får utført sine kjerneoppgaver på best mulig måte.

For å understøtte enkel og effektiv navigasjon etablerte en vi rekke kategorier som brann, strøm, leker og barneutstyr etc, hvor hver enkelt av disse fikk sin egen samleside med eget ikon og illustrasjon som toppbilde. Dermed gir vi brukerne både visuell og kontekstuell bekreftelse på alle deler av nettstedet, og det oppleves som vennlig, enkelt og ubyråkratisk.

I tillegg hjelper det DSB med å kommuniserer sine prioriterte budskap tydelig og godt til de ønskede målgruppene.

Undersøkelser og statistikk viser at nettstedet leverer svært godt på målene som ble satt. Folk finner det de leter etter enklere og raskere enn tidligere, og informasjonen oppleves som forståelig og langt mer personlig.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider