Snakk om selvmordstanker. Det redder liv

Tjenester

Kampanje for Helse Vest

Selvmord er en stor utfordring for samfunnet, og hvert år tar ca. 600 mennesker sitt eget liv. Det er en problemstilling preget av myter og misoppfatninger, mange av dem er feil. Dinamo har laget en to-delt kampanje for Helse Vest om forebygging av selvmord.

Kontaktpersoner

Kampanjen har mål om å endre holdninger, og kanskje få oss til å tørre å bry oss litt mer. Den største myten er at det er utløsende å snakke om selvmord. Det er faktisk motsatt. Å snakke om selvmord er som å skru på lyset i et mørkt rom. Det vi tror skjuler seg i mørket blir mindre farlig eller borte. Det er alltid mulig å få hjelp, og det første steget er å tørre å si det vanskelige ordet: selvmord.

I første del av kampanjen ville vi øke kunnskap rundt selvmordstanker og misoppfattelsene som finnes. I andre fase kampanjen snakket vi mer direkte og personlig med en oppfordring til at åpenhet er forebyggende. Gjennom filmer med Alexandra Gjerpen, Erik Thorstvedt, Marco Elsafadi, Myra, Kristoffer Joner og Maud Angelica Behn, fikk vi budskapet frem med personlige og engasjerende bidrag. Å spørre om noen har tenkt på selvmord kan være en tøff samtale. Vi utviklet derfor også samtaleguider på nettsidene til Helse Vest, som kan hjelpe folk i gang med den potensielt livreddende samtalen.

Filmer

Målinger ble gjennomført etter første del av kampanjen, og vi venter på målingene som skal gjennomføres etter andre del som ble lansert i desember 2020.

•         85 % sier nå de ville være i stand til å ta den livreddende samtalen med en svært deprimert venn.

•         48% sier de vet det hvor man kan få hjelp dersom man er dypt deprimert og vurderer å ta sitt eget liv.

•         90 % tror det er best å snakke med noen de tror har selvmordstanker.

Kampanjen er mer aktuell enn noen gang i forbindelse med Covid-19 og rapportering om økte symptomer på angst og depresjon, ensomhet, isolasjon og passivitet i befolkningen. Det er tungt å leve under en pandemi.

– Kampanjen kjem på eit veldig passande tidspunkt. Fordi mange har det ekstra tøft no, er det viktig å synleggjere at det finest hjelp og kva hjelpetilbod som finst i kommunar, frivillige organisasjonar med hjelpetelefonar, og i spesialisthelsetenesta.

Ola Jøsendal, Assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF

Boards

Nettannonser

Kampanje 2019

Andre gode resultater

Se flere Arbeider