Profil for Samfunnsviterne

Samfunnsviterne er en fagorganisasjon som viser vei for sine medlemmer – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen» som støtter og rådgir. Organisasjonen er en pådriver for medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser og jobber aktivt for å heve deres lønnsnivå og fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Kontaktpersoner

Bakgrunn og målsetting

Frem mot 2017 har Samfunnsviterne høye ambisjoner hva gjelder blant annet antall medlemmer. Den nye profilen skulle markere den nye retningen organisasjonen har staket ut, og reflektere en mer spesialisert og oppdatert forening med store ambisjoner for vekst og innflytelse. Behovet for å fremstå som mer ledende og dynamisk ga sterke føringer for utviklingen av ny logo og nye visuelle verktøy.

Løsning

Den nye logoen er i tråd med Samfunnsviternes mål, verdier og egenskaper, og reflekterer oppdrift og fremdrift. Samfunnsviterne viser alltid vei for sine medlemmer – de er retningsviseren deres. Symbolet i den nye logoen, også kalt Retningsviseren, representerer denne posisjonen og rollen de har påtatt seg. Det har en eleverende bevegelse som signaliserer foreningens ambisjoner for vekst og innflytelse i arbeidsliv og samfunnsutvikling, og det symboliserer lederskap, overblikk og perspektiv. Logoen er stolt og energisk, og den positive holdningen viser hvilken plass foreningen og dens representanter skal ha både lokalt og sentralt.

Typografien i navnetrekket gir inntrykk av en mer oppdatert organisasjon. Ønsket om at det relativt lange navnet skulle stå på en linje og ikke to som tidligere, ga også føringer for utformingen. Resultatet er en synlig og godt lesbar logo. Fargepaletten er sterk og bidrar også i stor grad til at Samfunnsviterne nå skiller seg ut og står tydelig frem i landskapet av fagorganisasjoner, både på logo-nivå og øvrige kommunikasjonsflater.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider