Enkelt for deg – Bra for miljøet

Tjenester

Identitet og nytt nettsted for ROAF

Dinamo ble, i konkurranse med en rekke byråer, valgt som ny samarbeidspartner for utvikling av kommunikasjons- og reklametjenester for Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Kontaktpersoner

ROAF er en betydelig offentlig avfallsaktør og arbeider med innsamling, gjennvinning og ombruk av avfall og de har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Dette ansvaret og tilhørende verdier tok vi med oss inn i arbeidet med utvikling av ny visuell identitet og nettsider.

Oppgaven

Hovedformålet med oppgaven vi ble tildelt er å gi kompetente, koordinerte, helhetlige og kanaluavhengige kommunikasjons- og reklametjenester tilpasset de behov ROAF til enhver tid har. Arbeidet startet med utvikling av kommunikasjonsstrategi, som landet i “Enkelt for deg -> Bra for miljøet.” Med utgangspunkt i dette startet utviklingen av ny profil og nettside.

Resultat

Våren 2018 kunne ROAF ta i bruk sine nye hjemmesider. De gamle sidene ble av selskaper i bransjen vurdert som «bransjens beste» – nå la vi lista enda høyere!
Basert på den nye profilen, utviklet vi kommunikasjonsmateriell, filmer og andre elementer som vi mente var nødvendige for å gi innbyggerne på Romerike både informasjon og inspirasjon til å bidra med gjenvinning og kildesortering.

ROAF logo

Tilbakemeldingene fra både ROAF og innbyggerne i Romeriket er at sidene oppfattes som langt mer moderne, innbydende og med en bedre struktur og et innhold som gir de svar og belyser de temaene som innbyggerne ønsker informasjon om.

Vi er strålende fornøyd med samarbeidet og gleder oss til fortsettelsen!

Andre gode resulater

Se flere Arbeider