Identitet og digital plattform

Ridderrennet startet i 1964 som et skirenn for blinde, men har utviklet seg til å bli verdens største vintersportsuke for personer med fysisk funksjonsnedsettelse, og flere årlige aktiviteter. Organisasjonen manglet en visuell identitet, og hadde kun en utdatert logo. Man så også behovene for å effektivisere og forbedre alt man gjorde digitalt, fra nettsted med påmeldingsystemer til konseptet Ridderrenn for alle.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Merkevaren var både utydelig og utdatert, de skuet bakover og opplevdes lite relevat for dagens målgrupper av deltakere og frivillige, bidragsytere og samarbeidspartnere. Ridderrennet hadde også et sterkt behov for å fremstå mer tydelig som en arrangør av flere aktiviteter og arrangementer, selv om navnet knyttes til selve renn-dagen i Ridder-uka. De ville også plassere seg tydelig i kategorien fritids- og friluftaktiviteter, og bevege seg vekk bort fra assosiasjonene om sport, konkurranse og idrettsarrangement.

I møte med organisasjonen, deltakere og ledsagere fant vi fort at Ridderrennet var noe mer enn aktiviteter for funksjonshemmede. Verdien av å delta var sterkt for alle – uavhengig om man deltok som funksjonsnedsatt utøver, som ledsager, foresatt, frivillig, menige, sponsor, osv. Ridderrennet var først og fremst en viktig møteplass, hvor utøverne følte seg mindre annerledes, men hvor selve mestringsfølelsen og økt livskvalitet gjalt alle deltakerne! Vi etablerte derfor kommunikasjonskonseptet «Det er i møte med andre vi lærer mest om oss selv.»

Løsning

Basert på konseptet om “møter”, ville vi ta frem en visuell identitet som var med å bygge ned forskjellene mellom oss og dem, og bygge opp assosiasjonene om oss alle. Vår bærende ide og konsept ble å uttrykke mangfold i samspill. Ved å skreddersy en font med flere disktinkte varianter av hver bokstav, ønsket vi å vise hvordan disse møtes for å skaper ord og mening i et fellesskap (som bokstaver pleier å gjøre), men nå med flere ulike typer. Mange av bokstavene er formet litt annerledes, men danner sammen gjennom ulikhetene noe naturlig og eget, noe sant og sammensatt, noe ekstraordinært og litt magisk. (Se mer om fonten og samarbeidet med Letters from Sweden nedenfor). Vi ønsket å uttrykke mer natur enn sport, og ble inspirert av hvordan skrift i naturen preges av redskapet og materialet som benyttes, som det å risse i tre, gamle runer, primstaven o.l.. Dette sammen med en distinkt, klar og tydelig fargepalett fra norsk friluftsliv, ga grunnlag for en helhetlig identitet.

Universell utforming er en selvfølge for en aktør som Ridderrennet, hvor flere av utøverne og deltakerne er synshemmet i ulik grad. Den justerte fonten er derfor utviklet i tett samarbeid med synshemmede i organisasjonen som har hjulpet oss og gjengen i Letters From Sweden med å balansere riktig mellom et distinkt uttrykk og lesbar kommunikasjon. De synshemmede har bidratt med å justere tykkelser, velge ligaturer, glyph-varianter og godkjent den nye varianten av Voir fra Letters from Sweden: Sans Voir.