Revitalisering av visuell identitet

I høst var vi så heldige å bli valgt som samarbeidspartner for Arbeiderpartiet som ønsket en revitalisering av deres visuelle identitet. I disse dager syntes den nye profilen godt i mediebildet. Prosjektet omfattet også design av ny webside, noe vi gjorde sammen med Netlife Research, og utvikling av illustrasjoner i samarbeid med ByHands/Robin Snasen.

Kontaktpersoner

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, både med antall stortingsrepresentanter og i antall medlemmer. Partiet ble stiftet i 1887, og har over 50 000 medlemmer spredt over hele Norges land, fordelt på fylkeslag og lokallag. Den røde rosen ble tatt i bruk i 1979, og har siden vært partiets offisielle symbol. Rosesymbolet i logoen er gjort av Rune Mortensen i 2003, og har fått stå helt urørt.

Bakgrunn

Arbeiderpartiet opplevde utfordringer med en smal verktøykasse og en begrensende designmanual. Profilen tok vare på den overordnede identiteten, men ikke de ulike kommunikasjonsbehovene. Organisasjon opplevde det til tider vanskelig å kommunisere ulike temaer og budskap innenfor den gamle profilens rammer. Dette resulterte i improvisasjoner fra de ulike lagene – og dermed et svært splittet visuelt uttrykk. En annen utfordring for partiet, var timesvis av leting etter de rette bildene for å kommunisere deres mange ulike politiske saker.

Løsning

En illustrasjonsstil med et tilhørende bibliotek av illustrasjoner, ble utviklet med hjelp fra Robin Snasen (ByHands). Illustrasjons-biblioteket løste mange av kommunikasjons-utfordringene til partiet – spesielt med tanke på daglige poster i sosiale medier. Ved å tilføre en illustrasjonsstil, ønsket vi samtidig å gi Arbeiderpartiet et mer folkelig og vennlig uttrykk. Det var svært viktig at stilen ikke skulle oppleves som naivistisk og useriøs, men tilføre noe særegent i kategori-språket og bidra til et større mulighetsrom.

Rosen er et av de aller sterkeste og mest kjente symbolene i det politiske landskapet, og en viktig jobb ble å opphøye verdien av symbolet og samtidig muliggjøre at det kunne stå alene.
Selve rosen forble urørt, men logoen fikk ny typografi og rosesymbolet ble frigjort til å brukes som selvstendig symbol.

Resultat

Resultatet har blitt en helhetlig og samlende profil med stor fleksibilitet og mulighetsrom, med klare og enkle regler i et system som hele organisasjonen kan mestre.

Vi utarbeidet maler til bruk i både analoge og digitale flater, og introduserte et nytt verktøy – en egen logogenerator. Det har resultert i at organisasjonen nå kan ta frem ulike typer kommunikasjon på flere plattformer, fra Youngstorget sentralt og helt ut i minste lokallagene – med én felles avsenderidentitet.

Vi takker for tillitserklæringen i denne viktige tiden inn mot nytt stortingsvalg, og krysser fingrene for tidenes oppmøte på valgdagen.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider