Natur og ungdom vil redde kloden, da er det smart å tenke digitalt

Tjenester

Nettsted som virkemiddel til å nå viktige miljømål

Natur og Ungdom er opptatt av å ikke bare peke på utfordringene, men også peke på mulige løsninger og presse politikere og selskaper til å ta sin del av ansvaret for at problemene skal løses. De mener alle må ta i et tak for å løse miljøutfordringene i verden, og tar derfor kampen mot de største forurenserne og stoppe de som ødelegger miljøet.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. De mener at lokale miljøutfordringer må sees i en større sammenheng, hvor alle de mindre og lokale problemene til sammen utgjør et stort problem. Derfor mener vi at den beste måten å jobbe for naturen er å jobbe både med lokale saker, ta vare på verdens artsmangfold og ved å begrense de menneskeskapte klimaproblemene.

De kom til Dinamo og spurte om vi kunne ta frem en ny nettløsning, denne ble lansert høsten 2021.

Forsiden til Natur og Ungdom
Natur og Ungdom sin nye nettside.

Behov

Den nye løsningen måtte kunne stå seg over tid og oppfattes som relevant hos de ulike målgruppene. En viktig del av arbeidet var at løsningen vi designet skulle levere på forventningene de har i ulike kontekster. Dette krevet godt innsiktsarbeid og tydelig arkitektur, i tillegg til relevant og søkemotoroptimalisert innhold, god begrepsbruk og intuitiv navigasjon.

Løsningen skulle være tilrettelagt for alle skjermstørrelser (responsiv) noe som igjen vil gi forbedret brukeropplevelse og synlighet i søkemotorer. Spesielt viktig for ja nettopp, Ungdom.

Mer enn 65% av trafikken er på mobil.

Løsningen skulle

Lokalt tilpasset innhold og funksjonalitet.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider