Et enklere helse-Norge

Tjenester

Profil og kommunikasjonsstrategi for Direktoratet for E-helse

Norge fikk et nytt direktorat 1. januar 2016, da e-helseforvaltningen ble skilt ut fra Helsedirektoratet. Direktoratet for e-helse skal bidra til et enklere helsenorge, gjennom nasjonal styring og koordinering av e-helseområdet, samt utvikling og forvaltning av digitale løsninger. Dinamo vant oppdraget med å utvikle kommunikasjonsstrategi og grafisk profil.

Kontaktpersoner

Konsept og strategi

Etablering av et helt nytt direktorat gir en unik mulighet til å lage helhetlig og tydelig kommunikasjon og definere en plattform for identitet og ønsket posisjon. Kommunikasjonsstrategien beskriver direktoratets rolle og funksjon, verdier, visjon, kommunikasjonsmål og budskap.

Visuell identitet

Den visuelle identiteten ble et viktig verktøy for intern forankring og kommunikasjon for hva direktoratet gjør og er. Prosess, helse og ny teknologi var viktige stikkord som vi jobbet ut i fra. Vi utviklet et konsept som underbygger prosess, endring og forenkling av 17.000 ulike tjenester skal samles.

Med utgangspunkt i data og mennesker ville Direktoratet for e-helse være et kompetansefyrtårn, en pådriver som tar styring over fremtidens løsninger og en solid instans med høy troverdighet.

Vi har utviklet en ny logo som demonstrerer prosessen fra kompleksitet til orden. Nye farger og oppdatert typografi som plasserer Direktoratet for e-helse som en moderne aktør i helsesektoren. Elementene i logoen kan animeres og illustrere ulike temaer i presentasjoner og brosjyrer. Videre brukes de enkle formene stort på trykksaker, messematriell og annet innhold. Et viktig grep i den visuelle profilen er retningen fremover bade for fotografier og grafiske elementer

Dette understreker fremdrift, prosess og gir en tydelig energi fremover – og ut av formatet.

Informasjonsfilmen fikk diplom i Visuelt 2016 i klassen Moving Image i kategorien informasjonsfilm sammen med Stir.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider