Prest.no

Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, her kan de øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. De er fagforening og profesjonsfellesskap.

Kontaktpersoner

Presteforeningen ble Dinamos oppdragsgiver i 2004. Vi har siden det utviklet visuell profil, designet og utviklet flere versjoner av nettstedet prest.no, hvor vi i tillegg til å bidra med design- og utviklingskapasitet har bidratt med å strukturere innhold.

Dinamo har i en årrekke designet og produsert internmagasinet Intercollegas både som trykksak og senere i digitalt format. I tillegg har vi bidratt med markedsmeteriell, underlag til konferanser, årsrapporter m.m.

Nye prest.no ble lansert vinteren 2020

Foreningen har 2200 medlemmer fordelt på fem ulike tariffområder. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig.

Også prester er mobile, mer enn du kanskje tror…

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider