Kampanje for Sporveien

I anledning at Oslo var Europeisk Miljøhovedstad i 2019, laget Dinamo en kampanje for Sporveien, som minner oss på hva Sporveien gjør for byen vår.

Kontaktpersoner

Løsningen

Oslo ligger tett på naturen mellom sjø og skog. Gjennom gatene, under føttene våre og oppover åsene går det skinner. Trikken og T-banen tar oss med dit vi skal og binder byen sammen på kryss og tvers. Med 77 trikker og 115 T-banetogsett bidrar Sporveien til at flere velger kollektiv transport og gjør Oslo til en stadig mer miljøvennlig by.

Vi ønsket å vise den grønne effekten av trikken og T-banen gjennom illustrasjon. Kampanjen består av store flater i bybildet og animasjoner til digitale skjermer og sosiale medier. Det ble også laget egne juleuttak som passet til sesongen.

Illustrasjon og animasjon er gjort på huset.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider