Urørt redefinisjon av kjent merkevare

Tjenester

Visuell identitet for Olden

Olden hadde sett fallende salg og preferanse i markedet i lang tid. Vi mente at tiden var overmoden for å heve blikket og redefinere merkevaren Olden. Spørsmålet var – hvordan differensierer du merkevaren din innen en kategori der det er minimale, funksjonelle forskjeller blant produktene, der det er stor konkurranse, og du har fallende preferanse blant kundene?

Kontaktpersoner

Løsning

Arbeidet startet med å definere en relevant og unik hovedassosiasjon. Det handler derfor om å finne en emosjonell idé man kan skape en langsiktig, sterkt merkevare på og som kan drive kommunikasjon, design, adferd og produktutvikling – en opplevelse som var unik for Olden. Idéen kalte vi «Urørt».

For å frem historien om «urørt» i designet behandlet vi flasken som en «juvel». Sammen med Frost designet vi en klassisk og elegant serie med flasker, og et design som tydelig signaliser en nytelsesposisjon og spiller på signaler fra luksuskategorien. Den skaper assosiasjoner mellom Olden-merkevaren og edle og sjeldne naturlige råvarer, som den var en diamant- gullåre.

Resultat

Den nye merkevaren ble godt mottatt i handelen og fikk økt listing. På Vestlandet økte kullsyrevarianten med 8,8% volumandel etter de fire første ukene etter lansering. På landsbasis har Olden kullsyre økt med 85% innen de 6 første mnd etter lansering. Olden fikk Gull Retailprisen i 2010.

Andre gode resulater

Se flere Arbeider