Ny integreringslov, enkelt forklart

Tjenester

Animasjonsfilm for IMDi

1. januar 2021 trådte den nye integreringsloven i kraft. Dinamo har hjulpet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forklare hovedtrekkene i den komplekse og omfattende loven på en enkel og levende måte.

Kontaktpersoner

Den nye integreringsloven innebærer store endringer i hvordan kommuner, fylkeskommuner, voksenopplæringer og NAV-kontorer jobber med integrering og introduksjonsprogrammet. Målet er at kvaliteten på tilbudet skal heves over hele landet, og at innvandrere skal komme raskere i arbeid og bli økonomisk selvstendige. Utfordringen ble å presentere de omfattende lovendringene, og alle de nye elementene i loven, på en lettfattelig og appellerende måte for de som er påvirket av endringene.

Resultatet ble en animasjonsfilm som på en klar og informativ måte forklarer endringene i den nye loven. Filmen er laget i den nye profilen Dinamo har utviklet for IMDi.

Tonen er lett og delikat, og animasjonene skal underbygge, forenkle og forklare det som sies i manuset. Både språket og det visuelle har en tydelig sammenheng med andre elementer og kommunikasjonen IMDi har utviklet i forbindelse med implementeringen av den nye integreringsloven.

Filmen oppsummerer kort de mest sentrale endringene på en positiv og enkel måte. I tillegg til hovedfilmen, utviklet vi også en kortversjon til bruk på sosiale medier. Dette for å drive trafikk til IMDis nye nettsider med informasjon om den nye loven og nyttige verktøy til integreringsarbeidet. 

Bidragsytere:

Animasjon av Racecar