Med kulturarven som perspektiv

I 2016 endret Husflid divisjonen i Bøndenes hus/Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) navn til Heimen Husfliden. Man driver flere butikker og stor produksjon av Bunader og tilbehør, i tillegg egen nettbutikk.

Kontaktpersoner

Dinamo sin oppgave har vært og er å designe og utvikle løsninger som støtter opp om selskapets forretningsmål.

Dette innebar et fullstendig kommunikasjonsrammeverk og nye integrerte nettløsninger for Norges ledende bunadsaktør. Ny visuell profil og logo med en rekke elementer ble tegnet ut. Dinamo utviklet i tillegg en fullintegrert nettplattform med e-handel, som ble lansert i ny versjon våren 2019.

Heimen husflidens nettsted er bygget med WordPress og Woocommerce som kjernesystemer.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider