Ny visuell identitet for Norsk Tipping

Scroll down

Bakgrunn

Norsk Tipping vedtok en ny overordnet selskapsstrategi hvor en av de viktigste strategiske utfordringene var å gjøre seg mer relevant for den oppvoksende generasjonen.

Norsk Tipping har en generell sterk posisjon i befolkningen og assosieres tydelig som trygg, seriøs og til å stole på. Derimot skårer de dårlig på viktige parametere som leken, innovativ, spennende og interessant, noe som har gjort at kundene blir stadig eldre og rekrutteringen av «de yngre» er alt for dårlig. Merkevaren Norsk Tipping har en logosentrisk visuell identitet, så disse assosiasjonene arves og deles selvfølgelig tydelig mellom mormerket/selskapets profil og alle merkene den støtter – og reduserte dermed potensiale og mulighetsrommet, og sannsynligheten for rekruttering og troverdighet forbundet med linjeutvidelse på eksisterende spill samt lanseringer av nye spill.

Utfordring

Den eksisterende logoen hadde et datert uttrykk som virket begrensende og kommuniserte alt for dårlig med den oppvoksende generasjonen. I tillegg hadde den visuelle profilen alt for trange og grunne virkemidler til rådighet – noe som gjorde kommunikasjonen og alle uttak av profilen lite fleksibel og lite egnet for den digitale hverdagen. Innovasjonsprosjekter ble også hindret av et tilbakeholdent og «satt» mormerke.

Norsk Tippings monolitiske merkearkitekturen bidrar til mye overføringer av assosiasjoner mellom mor- og undermerker, noe som var en utfordring for den brede spillporteføljen.

Norsk Tipping er også en monopolist som i en utvidet konkurransesituasjon stadig blir mer utfordret av andre aktører som ikke er bundet av den samme ansvarlige holdningen.

Løsning

Vår jobb med å redesigne og revitalisere den visuelle identiteten har hatt sitt utspring i Norsk Tippings overordnede selskapsstrategi og har vært en av tre hovedelementer i realiseringen av denne. Prosessen har fulgt Dinamo sin nøye utviklede modell, FORSTÅ – FORMULER – FORTELL.

FORSTÅ: Innsikt og utfordring

I tillegg til den nye selskapsstrategien var det ekstremt viktig for oss å få et så komplett bilde av virkeligheten til Norsk Tipping som mulig. Utgangspunktet for alt vårt arbeid tar utgangspunkt i nøkkelinnsikt i samfunn, marked, konkurrenter etc. Det første vi derfor gjorde var å gå gjennom alt innsiktsarbeidet som var gjort som den del av utviklingen av den nye selskapsstrategien og spesielt fokuserte vi på de delene som omfattet brukerundersøkelser og hva som driver dette markedet. For oss var det i tillegg helt essensielt sammen med kunden få avdekket og undersøkt hvor store endringer Norsk Tipping måtte gjennomgå for å levere på og muliggjøre forretningsstrategien. Dette ble utført i tett samarbeid med kunden, og kontinuerlig forankret i ledelsen og styret.

FORMULER: Strategi og konsept

Etter å ha etablert en felles forståelse for omfanget ble det bestemt at vi skulle gå for en evolusjon av merkevaren men at den nye identiteten måtte være «umiskjennelig Norsk Tipping», som betød at tippekrysset skulle beholdes (dog ikke i sin originale form). For å sikre det videre arbeidet opp mot strategi og mål ble det utviklet et sett kriterier. Disse ble benyttet i alle deler av arbeidet og fungerte som måleparametere og en destillert versjon av strategi og oppgave. Vi kunne når som helst i prosessen kunne måle alle våre vurderinger opp mot disse kriteriene for å sikre at vi var på riktig vei og at våre løsninger svarte på den overordnede strategien.

FORTELL: Løsning og uttak

Det videre arbeidet omfattet flere skisserunder og testing av retninger på ulike målgrupper. Testingen ble både gjort opp mot fire ulike fokusgrupper og i tillegg mot et landsrepresentativt utvalg på 500 personer. Resultatet pekte tydelig i en bestemt retning både i forhold til «liking» men ikke minst skåret den meget godt på gjenkjennelighet og i tillegg ble den opplevd som friskt og leken.

Logoen ble så ferdigstilt og utvikling av hele den visuelle verktøykassen gjennomført. Den vedlagte videoen viser logoutviklingen og hele identiteten, eller den visuelle verktøykassen som vi liker å kalle den.

Vi adresserte tidlig at Norsk Tipping også manglet en merkevarehistorie. En historie som oppsummerer hvem de er og hvilken funksjon de har i samfunnet. Vi utarbeidet en begrunnelse på hvorfor dette ville være et verdifullt element i utviklingen av den nye merkeplattformen og som en konsekvens av dette fikk Dinamo oppdraget med å utvikle denne filmen. Resultatet ble en film på 6,5 minutter som tar for seg alle aspekter av Norsk Tipping som selskap.

Dinamo har vært prosessleder under hele prosessen og har vært ansvarlig for gjennomføring av alle workshops, forankring internt hos Norsk Tipping, vært sparringspartner for interne ressurser – inkludert forberedelse av presentasjoner for styret og ledelse, utarbeidelsen av den nye visuelle profilen og en ny merkevarefilm for selskapet. Regelverket for hvordan profilen skal tas ut på alle flater, både digitale og analoge. Bidragsyter til sikring av intern forankring, inkludert gjennomføring av intern lanseringsevent for hele Norsk Tipping.

Det er verdt å nevne at oppdraget også har inkludert utvikling av ny merkearkitektur for familie-, produkt- og spillmerker i porteføljen og utvikling av nye visuelle identiteter for de største og viktigste produktene: Lotto, Flax, Oddsen og Vikinglotto.

bilde av logoer her..

Resultat

Norsk Tipping har nå fått en ny og moderne visuell identitet, med en logo som signaliserer et selskap som er mer lekent, friskt og moderne. Ikke minst har de fått en logo og identitet som muliggjør de strategiske målsettingene om å begeistre en ny generasjon, gjennom blant annet en verktøykasse som gir dem mye større fleksibilitet og muligheter.

Identiteten rulles i disse dager ut over hele landet og allerede kan man se den nye logoen lyse opp på utsiden av kommisjonærene, på dressene til ulike landslag, på arenaer og ikke minst i kommunikasjonen for de ulike spillene.

Del på

Norsk Tipping - DinamoDinamo