Ny visuell identitet
for Norsk Tipping

Scroll down

Lansert: Oktober, 2018

Bakgrunn – Begeistre en ny generasjon

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud. Selskapets bidrag til samfunnsformål siden oppstart i 1948 er over 143 milliarder kr. En større oppdatering av selskapets designprogram ble sist gjennomført i 2001. Undersøkelser viste at spesielt yngre ikke identifiserte seg med NT og innholdet i merkevaren, og konkurransen intensiveres stadig.

I 2016 vedtok Norsk Tipping en ny overordnet selskapsstrategi hvor en av de viktigste strategiske utfordringene var å gjøre seg mer relevant for den oppvoksende generasjonen. Som statlig eid aksjeseskap med et tydelig og fundamentalt samfunnsansvar reguleres Norsk Tipping av strenge lover om pengespill og virksomheten blir i en utvidet konkurranse­situasjon stadig mer utfordret av andre aktører som ikke er bundet av den samme ansvarlige holdningen og rollen.

Norsk Tipping har en generell sterk posisjon i befolkningen og assosieres tydelig som trygg, seriøs og til å stole på. Derimot skårer de dårlig på viktige parametere som leken, innovativ, spennende og interessant, noe som har gjort at kundene blir stadig eldre og rekrutteringen av «de yngre» er alt for dårlig.

Merkevaren Norsk Tipping har en logosentrisk visuell identitet, så disse assosiasjonene arves og deles følgelig tydelig mellom mormerket/selskapets identitet og alle merkene den støtter – og reduserte dermed potensiale og mulighets­rommet, og sannsynligheten for rekruttering og troverdighet forbundet med linjeutvidelse på eksisterende spill samt lanseringer av nye spill.

Utfordring

Den eksisterende logoen hadde et datert uttrykk som virket begrensende og kommuniserte alt for dårlig med den oppvoksende generasjonen. I tillegg hadde den visuelle identiteten alt for trange og grunne virkemidler til rådighet, noe som gjorde kommunikasjonen lite fleksibel og lite egnet for den digitale hverdagen. Innovasjonsprosjekter ble også hindret av et tilbakeholdent og «satt» mormerke.

Norsk Tippings monolitiske merkearkitektur bidrar i stor grad til overføring av assosiasjoner mellom mor- og undermerker, noe som var en utfordring for den brede spillporteføljen. Samtidig var det strategisk viktig å ivareta en to-veis kobling mellom mormerket og Norsk Tippings produkter nettopp for å synliggjøre Norsk Tippings brede spilltilbud. Videreføring av mormerkets logosymbol sammen med hvert produktmerke var derfor en forutsetning for revitaliseringen.

Gjennomføring av oppdraget

Dinamo har vært prosessleder under hele prosessen og vært ansvarlig for gjennomføring av alle workshops, forankring internt hos Norsk Tipping, og vært sparringspartner for interne ressurser – inkludert forberedelse av presentasjoner for styret og ledelse, utarbeidelsen av den nye visuelle identiteten og en ny merkevarefilm for selskapet. Dinamo har også vært bidragsyter til sikring av intern forankring, inkludert gjennomføring av internt lanseringsevent for hele Norsk Tipping, og regelverket for hvordan identiteten skal tas ut på alle flater, både digitale og analoge, har vært del av leveransen.

Vår jobb med å redesigne og revitalisere den visuelle identiteten har hatt sitt utspring i Norsk Tippings overordnede selskapsstrategi. Prosessen har fulgt Dinamo sin nøye utviklede modell, forstå – formuler – fortell.

Resultat – Jubel!

Norsk Tipping har fått en ny og moderne visuell identitet som signaliserer et selskap som er lekent, friskt og moderne. Logoen har fått en ny og mer aktiv form som resten av identiteten springer ut ifra, og det nye tippekrysset fungerer like godt som markør hos kommisjonær som sponsormerke og «levende» signatur på digitale flater.

Den nye visuelle identiteten har et uttrykk som fremstiller spenning og vinnerfølelse og Norsk Tipping som et selskap som skaper energi, jubel og glede – som feirer grasrota, ildsjeler og elitespillere, dugnadsånd, spillglede og den norske folkesjela! Identitetens verktøykasse gir stor fleksibilitet – et generøst mulighetsrom og gode volumkontroller for en stor bredde av kommunikasjons­oppgaver. Samtidig ivaretas enhetlighet og tydelig avsenderidentitet gjennom klare retningslinjer. Et nytt produktmerkesystem gir rom til spillenes personligheter og åpner for innovasjon og produktutvikling tilpasset en yngre målgruppe. Gjennom bevegelse og retningslinjer for animasjon forsterkes energien, gjenkjennelses­effekt og synlighet på digitale flater.

Del på

Norsk Tipping - DinamoDinamo