Ny visuell identitet 
for Norsk Tipping

Den eksisterende logoen hadde et datert uttrykk som virket begrensende og kommuniserte alt for dårlig med den oppvoksende generasjonen. I tillegg hadde den visuelle identiteten alt for trange og grunne virkemidler til rådighet, noe som gjorde kommunikasjonen lite fleksibel og lite egnet for den digitale hverdagen. Innovasjonsprosjekter ble også hindret av et tilbakeholdent og «satt» mormerke.

Kontaktpersoner

Norsk Tippings monolitiske merkearkitektur bidrar i stor grad til overføring av assosiasjoner mellom mor- og undermerker, noe som var en utfordring for den brede spillporteføljen. Samtidig var det strategisk viktig å ivareta en to-veis kobling mellom mormerket og Norsk Tippings produkter nettopp for å synliggjøre Norsk Tippings brede spilltilbud. Videreføring av mormerkets logosymbol sammen med hvert produktmerke var derfor en forutsetning for revitaliseringen.

Norsk Tipping logo

Gjennomføring av oppdraget

Dinamo har vært prosessleder under hele prosessen og vært ansvarlig for gjennomføring av alle workshops, forankring internt hos Norsk Tipping, og vært sparringspartner for interne ressurser – inkludert forberedelse av presentasjoner for styret og ledelse, utarbeidelsen av den nye visuelle identiteten og en ny merkevarefilm for selskapet. Dinamo har også vært bidragsyter til sikring av intern forankring, inkludert gjennomføring av internt lanseringsevent for hele Norsk Tipping, og regelverket for hvordan identiteten skal tas ut på alle flater, både digitale og analoge, har vært del av leveransen.

Vår jobb med å redesigne og revitalisere den visuelle identiteten har hatt sitt utspring i Norsk Tippings overordnede selskapsstrategi. Prosessen har fulgt Dinamo sin nøye utviklede modell, forstå – formuler – fortell.

Resultat – Jubel!

Norsk Tipping har fått en ny og moderne visuell identitet som signaliserer et selskap som er lekent, friskt og moderne. Logoen har fått en ny og mer aktiv form som resten av identiteten springer ut ifra, og det nye tippekrysset fungerer like godt som markør hos kommisjonær som sponsormerke og «levende» signatur på digitale flater.

Den nye visuelle identiteten har et uttrykk som fremstiller spenning og vinnerfølelse og Norsk Tipping som et selskap som skaper energi, jubel og glede – som feirer grasrota, ildsjeler og elitespillere, dugnadsånd, spillglede og den norske folkesjela! Identitetens verktøykasse gir stor fleksibilitet – et generøst mulighetsrom og gode volumkontroller for en stor bredde av kommunikasjons­oppgaver. Samtidig ivaretas enhetlighet og tydelig avsenderidentitet gjennom klare retningslinjer. Et nytt produktmerkesystem gir rom til spillenes personligheter og åpner for innovasjon og produktutvikling tilpasset en yngre målgruppe. Gjennom bevegelse og retningslinjer for animasjon forsterkes energien, gjenkjennelses­effekt og synlighet på digitale flater.

Norsk Tipping branding mockup building facade
Norsk Tipping branding on bus shelter
Norsk Tipping visual identity graphics
Norsk Tipping on Instagram
Norsk Tipping branding on socks
Norsk Tipping SoMe profiles
Norsk Tipping branding on cars
Norsk Tipping business cards
Norsk Tipping logo
Norsk Tipping logos, colours, branding examples
Norsk Tipping visual identity graphics
Norsk Tipping branding in sports contexts
Norsk Tipping branding in sports contexts
norsk Tipping branding in sports contexts
Norsk Tipping signage
Norsk Tipping signage

Andre gode resultater

Se flere Arbeider