Norsk Tipping digital års- og samfunnsrapport 2020

Norsk Tipping er et ansvarlig selskap og viser både resultater og forståelse for dette i sin årsrapport. Dinamo har bidratt med at årsrapporten har blitt engasjerende, brukervennlig og ikke minst differensierende.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Årsrapporter er et meget godt verktøy for å skape en dypere forståelse for hvorfor et selskap eksisterer, og hvilken rolle de ønsker å spille i folks liv. Norsk Tipping har og tar et tydelig samfunnsansvar, og vår oppgave var å utvikle og designe en digital rapport som kommuniserer Norsk Tipping sin innsats og tilbud rundt ansvarlig spillvirksomhet på en informativ og inspirerende måte.

Overordnet har rapporten hovedfokus på det samfunnsmessige og skal:
• vise og dokumentere at den norske spillmodellen er den beste løsningen
• vise og dokumentere at Norsk Tipping er verdensledende på ansvarlighet
• være tydelig på selskapets mål og oppfølging

Målgruppene til rapporten er:
• Myndigheter – departement og tilsyn
• Spesielt interesserte – spillavhengighetsorganisasjoner, presse,
overskuddsmottakere

Prosjektmål

Målet med prosjektet har vært å utvikle en tydelig og enkelt navigerbar presentasjon av Norsk Tipping som ansvarlig spillselskap med klare tall og beviser for selskapets relevans i det norske samfunnet. En informativ presentasjon og strukturert rapportering, som også skal være inspirerende og lettfattelig, differensiere Norsk Tipping fra andre uregulerte aktører, og engasjere målgruppene og potensielt opinionen.

Årsrapporter leses primært på større skjermer (desktop og nettbrett), men løsningen skulle også tilrettelegges for lesing på mobil, samt tilfredsstille krav til universell utforming og tilgjengelighet.

Løsning

Som monopolist er ansvarlighet avgjørende for Norsk Tipping og for å etterleve norsk pengespillpolitikk, og dette har vært konseptet for løsningen visuelt og innholdsmessig.

Årsrapporter for store organisasjoner er gjerne tekstunge dokumenter. Et viktig fokus i prosjektet har vært å få bukt med følelsen av endeløs skrolling, skape god flyt i innhold og heve leseropplevelsen. Dette har vi gjort ved å skape avbrekk i form av uthevinger, sitater, bruk av infografikk, bilder og illustrasjoner. Rapporten er utformet for å skape leselyst med visuelle og dynamiske løsninger som fremhever viktige poenger og presenterer nyheter og høydepunkter fra året som gikk uten at de drukner i den store sammenhengen.

Hvert kapittel har en egen farge fra tippekrysset som skaper variasjon og tydeliggjør navigering. Lineær struktur gjør at leseren kan navigere gjennom rapporten fra punkt til punkt. Hovedmenyen (megamenyen) eksponerer alle rapportens kapitler, og gjør det sammen med søkefunksjon enkelt å finne frem.

Varierte innholdskomponenter tilrettelegger for ulikt innhold og er brukt for å «bryte opp» og presentere innholdet på en lettlest måte, skape dynamiske sideoppsett og gi leseren en opplevelse med variasjon og liv som inviterer inn. Dynamiske grafer gir både konkret informasjon, og viser sammenlignende utvikling over tid, eller sammenholdte tall.

Illustrasjonene i illustrasjonsstilen vi har utviklet for Norsk Tipping er differensierende og bidrar med sin friskhet og glimt i øyet til en god og lett leseropplevelse. I tillegg til å forsterke selskapets avsenderidentitet, gjør de det også mulig å visualisere og formidle vanskelige og tunge temaer på en god måte som unngår stigmatisering.

I tråd med illustrasjonenes oppbygging i rapportens kapitler (enkeltmotiver som samles til et større motiv) valgte vi beherskede parallaxe-lignende scrolleffekter som animeres inn i vinduet når de aktiveres for å tilføre dynamikk som er behagelig og dempet, og gir passende variasjon i rapporten.

En kortversjon (PDF) av rapporten ligger tilgjengelig for nedlastning, og er designet i tråd med uttrykket til den digitale løsningen.

2020.norsk-tipping.no

1

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider fra Design