Nye nettsider for NIBIO

I 2015 ble Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk institutt for skog og landskap fusjonert til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). I fusjonen oppstod det behov for nye nettsider som viser frem NIBIO som én helhetlig organisasjon.

Kontaktpersoner

Sett under ett hadde den nye organisasjonen store mengder innhold bestående av forskningsrelaterte artikler, prosjektsider, nyheter etc. På grunn av nettstedets sammensatte brukergrupper, måtte dette organiseres slik at det blir enkelt å finne frem – både for de som vet hva de er ute etter, og de som må lete litt etter riktig innhold. Det overordnede målet var å tilrettelegge for vitenskapelig, faglig og populærvitenskapelig formidling, og invitere til bruk av NIBIOs tjenester.

Søket står sentralt som en viktig inngang til alt innhold. Man kan søke innen en spesifikk type innhold, f.eks. prosjekter, publikasjoner eller tema – eller på tvers av alt. Ved søk på prosjekter eller publikasjoner kan man videre filtrere resultatet etter type, årstall etc., som blir en del av søket. Det har også vært viktig å legge til rette for navigasjon gjennom innhold manuelt. Temaer er kategorisert i 7 hovedtemaer, hvor man kan bla innover gjennom en kolonnebasert traktnavigering. Brødsmulestien er et viktig verktøy i søken etter informasjon – den gjenspeiler stien man har navigert seg frem til, eller kommet til via et søk. Tematiseringen av innhold gjør at den store mengden innhold ikke oppleves overveldende.

I prosjektet stod Dinamo for innsikt og brukerintervjuer, informasjonsarkitektur, trådskisser, design og frontendutvikling. Norse Digital stod for implementasjonen i Enonic XP/backend.

Sjekk ut nibio.no.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider