Integrerte løsninger

Misjonsalliansen driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika, her bidrar de med faglig og finansiell støtte, og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste målgruppene til å drive arbeidet selv.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Dinamo sin oppgave var å designe og utvikle løsninger som inviterer til engasjement og bidrag fra norske givere.

En unikt designet nettløsning med fokus på å engasjere givere. Spesiell vekt på ulike fadderordninger, som det var Misjonsalliansen som startet med i Norge. Fokus på ulike målgrupper, land og engasjement med mye bruk av bilder, farger og glede.

Resultat

Andre gode resultater

Se flere Arbeider