Integrerte løsninger

Misjonsalliansen driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika, her bidrar de med faglig og finansiell støtte, og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste målgruppene til å drive arbeidet selv.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Dinamo sin oppgave var å designe og utvikle løsninger som inviterer til engasjement og bidrag fra norske givere.

En unikt designet nettløsning med fokus på å engasjere givere. Spesiell vekt på ulike fadderordninger, som det var Misjonsalliansen som startet med i Norge. Fokus på ulike målgrupper, land og engasjement med mye bruk av bilder, farger og glede.

Resultat

Andre gode resultater

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!