Min Stemme 2013

Scroll down

Situasjonsbeskrivelse

Nesten halvparten av alle velgere under 30 år brukte ikke stemmeretten sin ved forrige valg. For samfunnet er det en stor utfordring at så mange unge ikke bruker sin stemme til å bli hørt. Det ville vi forsøke å endre.

MIN STEMME 2013 er en kampanje fra de fleste av de store avisen i Norge. De stod sammen i forsøket på å styrke demokratiet gjennom å skape nye debatter, nye stemmer og nytt klima i dekningen av valget 2013.

Vårt mål var å inspirere flere til å bruke stemmeretten.

Etter et initiativ fra det redaksjonelle miljøet i Aftenposten ble Dinamo invitert til å være kommunikasjonspartner i kampanjen som vi følte var en viktig samfunnsoppgave, og samtidig en utfordrende og spennende kommunikasjonsjobb.

Det følte også de aller fleste store avisene i landet, og kampanjen ble støttet av Fritt Ord og Mediebedriftenes Landsforening.

Målsetting

Målet var enkelt:

Få flere under 30 år til å bruke stemmeretten.

Hvis vi lykkes med det har vi levert et viktig bidrag til samfunnet og framtiden.

 

Løsning

Dette var en stor og svært sammensatt kampanje, og virkemidlene hadde stor spennvidde, fra tradisjonelle annonser via “content marketing” til sosiale medier og digitale flater. Disse flatene skulle påvirke målgruppene til å stoppe opp og få demokratiet til å bli en del av det som er viktig i et valg, ikke bare politikken.

Det er også et stort redaksjonelt fokus på å skrive om og få politikk til å framstå på en måte som gjør den mer interessant for målgruppen.

Budskap

I sosiale medier, betalte plasseringer både offline og online og ikke minst på de fleste avisforsidene i Norge presenterte vi en rekke budskap:

Budskapene skulle oppsummere og spisse konsekvensen av at unge i for liten grad deltar i samfunnet og bruker sine stemmer.

Det er ikke bare politikken som står på spill, det er selve demokratiet.

“Det er 24 år siden sist så mange førstegangsvelgere brukte stemmeretten sin. Ikke som opprør, men som engasjement.”

Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten

Resultat

Er det mulig å isolere årsakene til en økning av valgdeltagelse i målgruppen? Det er kanskje mulig, men det ville uansett være vanskelig. Da måtte vi kunne peke på den ene konkrete grunnen til at den enkelt brukte stemmeretten. Det er et sammensatt bilde, og den eneste og beste indikasjonen på at det har virket er resultatene fra valget.

Valgforskerne ved Institutt for Samfunnsforskning forklarer økningen på denne måten: «22. juli og medienes stemmekampanje mot de unge.»

Blant førstegangsvelgerne gikk deltakelsen opp fra 56,2 prosent i 2009 til 66,5 prosent i 2013. Blant annengangsvelgerne var økningen på 7 prosent. 

Del på

MIN STEMME 2013 - DinamoDinamo