Miljørapporten til ROAF

Romerike avfallsforedling skulle lage Miljørapport for 2017, og i den anledning trengte vi illustrerende bilder til de ulike temaene. Temaene handlet jo stort sett om søppel, så da måtte bildene på en eller annen måte også vise søppel.

Kontaktpersoner

Løsning

Folk flest forbinder søppel med noe stygt og negativt. Det er ekkelt, lukter vondt og er til bry, og i hvert fall ikke estetisk. Men, for de som jobber i Romerike avfallsforedling, er søppel noe positivt – søppel er jo verdifulle ressurser, og derfor vakkert på sitt vis. Dette ønsket vi å vise gjennom bildene i miljørapporten. Konseptet ble derfor, «estetisk søppel».

Vi begynte med en skattejakt hos en av ROAFs gjenvinningsstasjoner hvor vi samlet inn søppel til fotoopptaket.

Dette ble til ni ulike sett med vakre komposisjoner som hver representerte ulike kategorier med søppel.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider