Å visualisere et sammensatt samhold

Tjenester

Konsept, Identitet og ny nettside for MFO

Credits, attributions, details

Lansert
Juni, 2018

MFO er en sterk og tydelig samfunnsaktør i kunst og kulturlivet som startet som en fagforening kun for musikere og pedagoger. I dag organiserer foreningen alle som har sin inntekt fra kunst og kultur – en svært sammensatt og mangfoldig gruppe i arbeidslivet, men i et sterkt felleskap.

Kontaktpersoner

Bakgrunn og oppgave

Musikernes Fellesorganisasjon er en sterk og tydelig samfunnsaktør i kunst og kulturlivet. Fagforeningen startet som en forening for musikere og pedagoger, men har blitt så mye mer. I dag organiserer og representerer MFO alle som har sin inntekt fra kunst og kultur. Det betyr at medlemmene har ulike yrker og roller, og representerer et stort mangfold av yrkesutøvere med en svært ulik hverdag. De er en sammensatt gruppe, men med klare samlende behov og situasjon som gjør at de finner sammen – i fagforening.

Den gamle visuelle identiteten opplevdes som veldig utdatert, med en svært begrenset verktøykasse. De få elementene som fantes la opp til en kunstig inndeling av yrkesutøverne med et stort fokus på musikk, var lite attraktiv vanskeliggjorde relevant kommunikasjon.

MFO ønsket seg en ny visuell identitet med et stort mulighetsrom, og som bedre kunne formidle og beskrive hvem de er. Samtidig skulle den nye profilen rede grunnen for hva de ønsker å bli: nyskapende og aktuelle, og samtidig seriøse, fremoverlent og mangfoldige.

Løsningen måtte også kunne tåle et fremtidig, varslet navneskifte, og kunne forvaltes av interne krefter.

Gjennom den nye profilen skulle organisasjonen tydeliggjøre styrken som ligger både i spennet og ulikhetene mellom de ulike medlemmene og i fellesnevnere som binder dem sammen.

«Vi ønsket ikke å vente med å utvikle profilen vår og utfordret derfor Dinamo på å komme opp med noe som ville tåle et eventuelt navnebytte. Identiteten svarer på alle våre krav og forutsetninger og representerer oss slik vi ønsker. Vi er svært godt fornøyde med samarbeidet og resultatet

– Erik Normann, daglig leder i MFO

Løsning

Vi skapte et konsept vi kalte sammensatt samhold.

For – de fleste kunstformer kan representeres gjennom noen overordnede faktorer: tid, bevegelse, variasjon og intensitet. En variasjon av disse vil kunne formidle et bredt register av rytme, lidenskap, dynamikk, spenninger, ekspressivitet, følelser, refleksjoner, osv. Ulike sammensetinger kan peke på både samholdet og forskjellene i felleskapet. Det viser et unikt spenn og et sterkt lag, om det er fra klassisk til samtid, fra ord til toner, fra pensel til blyant, fra klasserom til øvingsrom, fra front of house til backstage, fra elektronisk til analogt, fra fuzz til nylon – et sammensatt samhold.

Det er tre grunnelementer som er tatt frem (Kurver, Repeterende former og Sirkler) og som alle har fått sine respektive parametere og variasjonsmuligheter. I kombinasjoner med hverandre oppnår vi et stort spenn i både form og uttrykk; fra myke, tilbakeholdne og rolige bevegelser og hele veien til sterke, skarpe og dramatiske.

En kontinuerlig variasjon av disse grunnelementene er dermed det identitetsbærende for MFO, og grunnlaget for alle verktøyene i profilen; den omskiftelige logoen, de grafiske formene, layout, typografi og farger.

Vi utviklet en egen fontgenerator, som ved hjelp av enkle parametere genererer en stor variasjon av budskap i egen displayfont og er grunnlaget for den dynamiske logoen og alle de skiftende formene.

Slik vil profilen hele tiden leve og skape nye uttrykk i alle flater.

En kontinuerlig variasjon av grunnelementene er det identitetsbærende for MFO, og grunnlaget for alle verktøyene i profilen; den omskiftelige logoen, de grafiske formene, layout, typografi og farger.

Basert på den nye profilen, ble det i tillegg designet og utviklet nye nettsider for MFO. Den gamle siden var omfattende og inneholdt svært mye informasjon – på godt og vondt. Det var et behov for å omorganisere og formidle denne informasjonen på en ny og enklere måte – spesielt for å bedre kunne nå ut til alle MFO representerer.

Flere av de visuelle elementene fra identiteten brukes gjennomgående på siden for å skape en tydelig gjenkjennelighet og være merkevarebyggende. Logoen oppdateres dynamisk ved hver innlasting, og flere av de repeterende formene og sirklene brukes aktivt og i animerte varianter rundt om på nettsiden. Dette er med på å tydeliggjøre den sterke dynamiske identiteten, og bygger opp under konseptet sammensatt samhold på en måte som aktivt utnytter de mulighetene man har i digitale medier.

Med fokus på et enkelt, men fleksibelt sideoppsett, ble det utviklet spesialtilpassede moduler til de ulike sidetypene. Dette gir kunden et stort spillerom innenfor et rammeverk som er intuitivt å bruke.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider