Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles ut av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvert år. Dinamo har laget kampanje for utmerkelsen i to år.

2019

Dinamo fikk oppgaven å utvikle visuell profil for Mangfoldsprisen og å lage en kampanje med mål om å få flere nominerte virksomheter til prisen, samt øke kjennskapen til Mangfoldsprisen som utmerkelse.

«Mangfold på arbeidsplassen lønner seg» ble hovedbudskapet. Kampanjer om mangfold kan fort oppleves klisjéfylte og overdrevent politisk korrekte, noe vi ønsket å unngå. Derfor lagde vi et moderne visuelt utrykk, som både tok opp i seg profesjonalitet og viste at mangfold er det smarte og fremtidsrettede valget, ikke noe man gjør for å være «snill».

Motiverende innhold

Vi laget en hovedfilm til kampanjesiden mangfoldsprisen.no og tre kortversjoner som ble brukt til annonser i sosiale medier og i bannere. All annonsering ledet til kampanjesiden, hvor man kunne foreslå kandidater og lese artikler med tips til hvordan virksomheter kan jobbe med etnisk mangfold på arbeidsplassen.

I filmene intervjuet vi ledere og ansatte i Storebrand, som selv har jobbet aktivt med etnisk mangfold. Filmen skulle motivere virksomheter til å foreslå seg selv, og til å gi virksomheter som ennå ikke er så gode på etnisk mangfold noe å strekke seg etter.

Saken fortsetter etter videoen.

2020

I 2020 var «Mangfold er fremtiden» hovedbudkapet. Som en oppfølger fra fjoråret, brukte vi vinnerne fra 2019 i kommunikasjonsarbeidet. De to hovedvinnerne kom med sine råd til hvordan virksomheter best kan jobbe med mangfold, og rådene deres ble en fin bevisførsel på at det er den rette veien å gå i fremtiden.

Pressearbeid

Før vinnerne av Mangfoldsprisen 2020 ble annonsert, ble det gjort en stor PR-jobb for å nå ut til lokalpresse over hele landet. Med hjelp fra Dinamo, fikk Mangfoldsprisen bred pressedekning i alle fylker, med oppslag i både avis, radio og TV.

Sosiale medier

I regionale bannerannonser løftet vi frem de lokale vinnerne fra 2019, for å vise bredden av bransjer og virksomheter som alle jobbet med etnisk mangfold. Dette kombinerte vi med rene taktiske budskap som oppfordret til å nominere virksomheter til prisen.

Trykkmateriell

I tillegg til innholdet på kampanjesiden og i IMDis egne kanaler, lagde vi materiell til vinnerne som de kunne dele selv i sosiale medier. Dinamo har også laget trykkmateriell til Mangfoldsprisen, som diplomer, roll-ups og andre visuelle elementer til selve prisutdelingen.