Maijazz - Magasinet Note 2016

Scroll down

Bakgrunn

Maijazz er en av de mest velrennomerte og etablerte jazzfestivalene i Norge, og en av de største årlige kulturbegivenhetene i Stavanger. Festivalen har mellom 10 og 15 000 besøkende på 40-50 konserter med en blanding av store internasjonale og nasjonale artister. Maijazz har en sterk lokal forankring og har gjennom samarbeid med næringslivet, utdanningsinstitusjoner og lokalpolitikere ikke bare skapt en festival, men et solid fundament og en arena for utvikling av nye artister.

Maijazz kom til oss og ønsket å nå ut til enda flere mennesker enn tidligere uten å gå på kompromiss med sin tydelige og sterke profil. De ønsket å utfordre flere rundt oppfatningen av hva jazz er og vise bredden i uttrykket, gjennom å gjøre jazz interessant for flere enn den innerste kretsen av «jazz-menigheten».

Løsning

Løsningen ble et helt nytt magasin. Note: skal være et magasin som, i tråd med Maijazz sine verdier og engasjement, skal skape interesse og tydeliggjøre synergiene av det arbeidet som blir lagt ned. Note: skal stå på egne bein, samtidig som linken til Maijazz skal være tydelig. Målet med magasinet er å presentere stoffet på en måte som er innbydende og lett, i tillegg til artikler og intervjuer som gir dybde og innsikt. Målgruppen er ikke bare den vanlige besøkende på festivalen, men også næringslivet og politikerne.

Kvalitet og kreativitet – både på det visuelle og det redaksjonelle plan – var en forutsetning for å nå bredere ut, og ønsket om å formidle jazz på en mest mulig inkluderende måte. Dinamo har hatt det redaksjonelle ansvaret for Note:, samt vært en betydelig innholdsprodusent.

Resultat

Det var en forutsetning at magasinet skulle ha en selvstendig identitet, og at det ikke skulle oppleves som en «festivalavis». Note: skal kommunisere mot de forskjellige målgruppene på en måte som ikke bare åpner nye dører, men også formidler kunnskap, innsikt og engasjement. Den eneste store forandringen vi gjorde i markedsføringen av MaiJazz i 2015, var magasinet. Vi kuttet ned på tradisjonell annonsering, men hadde fokus på synlighet og tilstedeværelse.

Resultatet var 500 000,- mer enn budsjettert i billettsalg. Selvfølgelig er det mange faktorer som spiller inn, et godt program med riktige artister er viktig, men alt tyder på at vi også har påvirket dette resultatet med magasinet. Note: er en årlig utgivelse, og gis ut i forkant av festivalen.

Del på

Maijazz - Magasinet Note 2016 - DinamoDinamo