Magasin for Maijazz/Stavanger Jazzforum

Tjenester

Magasin for Maijazz/Stavanger Jazzforum

Maijazz er en av de mest velrennomerte og etablerte jazzfestivaler i Norge, og en av de største årlige kulturbegivenheter i Stavanger. Festivalen arrangeres over en kort uke i mai, og har mellom 10 og 15 000 besøkende på 40-50 konserter med en blanding av store internasjonale og nasjonale artister.

Kontaktpersoner

Stavanger Jazzforum og Maijazz har en sterk lokal forankring og gjennom samarbeid med næringslivet, utdanningsinstitusjoner og lokalpolitikere skapt ikke bare en festival, men et solid fundament og en arena for utvikling av nye artister. Maijazz har et trofast publikum, men ønsket å synliggjøre at engasjementet er større og mer omfattende enn bare festivalen i mai. De ønsket også å nå ut til enda flere mennesker enn tidligere uten å gå på kompromiss med sin tydelige og sterke profil. Maijazz ønsket å utfordre flere rundt oppfatningen av hva jazz er og vise stor bredde i uttrykket, gjennom å gjøre stoffet interessant for flere enn den innerste kretsen av menigheten.

Strategi

Løsningen ble et helt nytt magasin: Note:, som skal være et magasin som, i tråd med Maijazz sine verdier og engasjement, skal både skape interesse og tydeliggjøre synergiene av det arbeidet som blir lagt ned. Note: skal stå på egne bein, samtidig som linken til Maijazz skal være tydelig. Målet med magasinet er å presentere stoffet på en måte som er innbydende og lett, men også gjennom artikler og intervjuer gi mer dybde og innsikt. Målgruppen er ikke bare den vanlige besøkende på festivalen, men også næringslivet og politikerne. Kvalitet både på det visuelle og det redaksjonelle var en forutsetning for å nå bredere ut, og ønsket om å formidle jazz på en mest mulig inkluderende måte.

Løsning

Ønsket om å forlenge den kvaliteten og integriteten som Maijazz står for i et nytt magasin var førende for redaksjonell vinkling, grafisk uttrykk og den totale opplevelsen av magasinet Note: Det var en forutsetning at magasinet skulle ha en egen identitet, og at skulle ikke oppleves som en «festivalavis», men som et selvstendig magasin. Note: skal være en ny kanal for Maijazz og Stavanger Jazzforum som gjøre det mulig å kommunisere mot de forskjellige målgruppene på en måte som ikke bare åpner nye dører, men også formidler kunnskap, innsikt og engasjement.

De visuelle grepene fra magasinet Note: ble også brukt som elementer det visuelt var lett å kjenne igjen på miniprogram, plakater, nettsider og annet materiell. Slik kunne vi oppnå en tilhørighet, men likevel la magasinet få sin egen stemme og identitet.

Note: skal være en årlig utgivelse fra Maijazz, og en forlengelse av kommunikasjonen rundt festivalen som er av begrenset varighet.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider