Magasiner for Udir 2016

Dinamo har oppdraget med å designe, konseptutvikle og produsere innhold til Utdanningsdirektoratets magasiner til alle landets barnehager og skoler – både på papir og digitalt.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Hovedmålet med magasinene er å få flere barnehageansatte, lærere og skoleledere til å søke videreutdanning. Magasinet er en del av myndighetens langsiktige satsing på økt kompetanse og kvalitet i skolesektoren. Dinamo har også hatt oppdraget med å markedsføre studietilbudene.

Strategi

Magasinene blir videreutviklet år for år, særlig med tanke på at studiekatalogen skal være innovativ og bli et bærende element i Udir-magasinet. Alt innholdet i magasinet forøvrig skal støtte opp om studiekatalogen. Magasinet lages i papirformat og sendes ut til alle landets skoler, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har vi utviklet en digital versjon, som sikrer økt spredning og lang levetid for reportasjer, fagartikler og annet stoff. Innholdet i de digitale versjonene distribueres aktivt på Udirs egen Facebook-profil og knyttes opp til udir.no og søknadsportalen for videreutdanning.

Front page of Udir magazine

Idé og løsninger

I tett dialog med Utdanningsdirektoratet ble det lagt opp til en redaksjonsplan for å løfte fram aktuelle satsinger og prosjekter for grunnopplæringen.

Designet fra forrige magasin er løftet, og studiekatalogen er redesignet med mer visuelle og tilgjengelige inngangssider. Illustrasjoner er brukt som gjennomgående tema, med samme illustratør på alle seksjonsinnganger. Tekst og bilder skal holde høy kvalitet, og alt lages på magasinformatets premisser samtidig som det skal utnyttes optimalt i de digitale flatene.

Udir-magasinene distribueres bredt til målgruppene i god til før søknadsfristen til videreutdanning 1. mars for skolene og 15. april for barnehageansatte. For å sikre god spredning til de aktuelle målgruppene, ble digitalt magasin publisert litt i forkant av trykksaken, og “fortjente” trafikkdrivere som kunnskapsministeren og andre ambassadører blir aktivt brukt for å oppnå spredning av magasinet, spesielt digitalt og som PR.
Det ble laget annonser og animasjoner for å skape oppmerksomhet rundt studietilbudene og den nye søknadsfristen 1. mars 2016.

Resultater

Magasinene er sendt til alle landets barnehager, skoler og skoleeiere, og de digitale magasinene er godt besøkt. Begge magasinene skal evalueres av Opinion i løpet av våren 2016. Utdanningsdirektoratet mener at Udir-magasinene er et godt bidrag for å få flere søkere til videreutdanning, og at de har mottatt svært positive tilbakemeldinger på magasinet fra barnehageansatte, lærere, rektorer, skoleeiere og politikere.

Details and spreads from Udir magazine

Andre gode resultater

Se flere Arbeider