LOfavør forsikringskampanje

LOfavør tilbyr en rekke forsikringer til over 900 000 LO-medlemmer. Dinamo fikk i oppgave å lage en kampanje som skulle være profilbyggende for LOfavør, og samtidig være salgsutløsende for forsikringsproduktene deres.

Kontaktpersoner

For å få til det, ønsket vi utvide forståelsen av hva forsikringer er. En utfordring er nemlig at det finnes mange fordommer mot forsikringsbransjen – mye liten skrift og urimelige regler og krav. Vi ønsket å lage en kampanje som kunne motbevise fordommene, og vise til solidariteten og felleskapet som forsikring også handler om.

Løsning

Tradisjonelt blir ofte forsikring kommunisert der skaden allerede er skjedd, og som et varsel på å være føre var. Vi ønsket å heller trekke frem alle de som har fått hjelp i året som har gått, takket være et felleskap der mange har bidratt i potten ved å ha forsikringene sine hos LOfavør. Kampanjesetningen ble derfor: Sammen gir vi trygghet til hverandre. På denne måten kunne vi fortelle mange, små positive fortellinger og samtidig minne folk på at det kan være lurt med forsikringer.

Resultat

Vi laget en kampanje som både bygget LOfavør som merkevare og som var slagsutløsende.
Kampanjen bestod av en hovedfilm og flere korte filmer til sosiale medier, to annonser som gikk i riksdekkende medier, bannere og videobannere. Kampanjen gikk i to omganger med noen måneders mellomrom og fikk gode resultater. Det var blant annet 14 % vekst i antall solgte bilforsikringer, der 28 % var nye kunder.  I tillegg økte antall solgte husforsikringer med 23 %, hvor 20% var nye kunder.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider