Visualisering og synliggjøring av KVU Oslo-NAVET

Scroll down

Bakgrunn og målsetting

Oppgaven var å synliggjøre aktivitetene til KVU Oslo-Navet (Tverretatlig konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn, mot og gjennom Oslo).

Gjennom 5 rapporter, presentasjoner, interne kampanjer, web og diverse aktiviteter skal prosjektet visualiseres og synliggjøres for interessenter.

Teknisk innhold skal tilgjengeliggjøres ved hjelp av lekne illustrasjoner og farger, og på den måten hjelpe prosjektgruppen å nå ut til målgruppene gjennom de ulike fasene av utredningen.

Engasjement

Målsetningen for den visuelle profilen var å skape engasjement internt i utvalget og være med på å synliggjøre et viktig prosjekt for Oslos kollektivtransporttilbud.

All kollektivtransport og gående/syklende i Oslo visualiseres gjennom ikonisk og lekne illustrasjoner. Fargepaletten er hentet ut fra Oslos karakteristiske farger gjennom årstidene og gjenkjennbare typiske Oslo-opplevelser som for eksempel «Natteliv i Tigerstaden».

Personlighet

Små lekne karakterer skaper personlighet og tilfører prosjektet personlighet.

Navnet er bærende og legger typografisk vekt på Oslo som hovedavsender.

Kampanjen skal vekke oppmerksomhet og interesse i en noe konservativ bransje.

 

 

Del på

KVU - DinamoDinamo