Visualisering og synliggjøring av aktivitet

Tjenester

KVU Oslo-Navet

Oppgaven var å synliggjøre aktivitetene til KVU Oslo-Navet (Tverretatlig konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn, mot og gjennom Oslo).

Kontaktpersoner

Gjennom 5 rapporter, presentasjoner, interne kampanjer, web og diverse aktiviteter skal prosjektet visualiseres og synliggjøres for interessenter.

Teknisk innhold skal tilgjengeliggjøres ved hjelp av lekne illustrasjoner og farger, og på den måten hjelpe prosjektgruppen å nå ut til målgruppene gjennom de ulike fasene av utredningen.

Engasjement

Målsetningen for den visuelle profilen var å skape engasjement internt i utvalget og være med på å synliggjøre et viktig prosjekt for Oslos kollektivtransporttilbud.

All kollektivtransport og gående/syklende i Oslo visualiseres gjennom ikonisk og lekne illustrasjoner. Fargepaletten er hentet ut fra Oslos karakteristiske farger gjennom årstidene og gjenkjennbare typiske Oslo-opplevelser som for eksempel «Natteliv i Tigerstaden».

Two catalogues and a lunch box printed with the KVU designs

Personlighet

Små lekne karakterer skaper personlighet og tilfører prosjektet personlighet. Navnet er bærende og legger typografisk vekt på Oslo som hovedavsender.

Kampanjen skal vekke oppmerksomhet og interesse i en noe konservativ bransje.

Disposable coffee cups visualised with sayings and illustrations relevant to coffee, waiting, travel

Andre gode resultater

Se flere Arbeider