Utvikling av webapp for Kunstporten

Scroll down

Kunstporten er digital formidling av utstillinger ved fem ledende kunstinstitusjoner i Norge. Den er spesielt tilrettelagt for barnefamilier og ungdom, og bygger på grundige undersøkelser av målgruppenes behov og ønsker.
Samarbeidene kunstinstitusjoner er Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet. Munchmuseet var også med på prosjektet tidligere.

Kunstporten kan brukes på egne telefoner. Museene tilbyr også gratis utlån av iPods.

Kunstportens mål har vært å engasjere barn og unge i kunstopplevelser på deres premisser. Prosjektet har vært nokså begrenset i omfang, men likefullt hatt god effekt for de av museene som brukte det aktivt.

Del på

Kunstporten - DinamoDinamo