Utvikling av webapp for Kunstporten

Kunstporten er digital formidling av utstillinger ved fem ledende kunstinstitusjoner i Norge.

Kontaktpersoner

Den er spesielt tilrettelagt for barnefamilier og ungdom, og bygger på grundige undersøkelser av målgruppenes behov og ønsker.
Samarbeidene kunstinstitusjoner er Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet og Munchmuseet.

Kunstporten kan brukes på egne telefoner. Museene tilbyr også gratis utlån av iPads.

Kunstportens mål har vært å engasjere barn og unge i kunstopplevelser på deres premisser. Prosjektet har vært nokså begrenset i omfang, men likefullt hatt god effekt for de museene som brukte det aktivt.

.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider