Hvordan rekruttere bøssebærere i en pandemi?

Kontaktpersoner

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, som samler inn penger til kreftforskning og støtte til berørte av kreft. Russen utgjør en stor andel av bøssebærerne, som gjerne deltar i aksjonen som en oppvarming til russefeiringen med egne innsamlinger over hele landet.

Dinamo fikk i oppgave å lage instruksjonsfilmer rettet mot russen for innsamlingsaksjonen for 2021, som ville bli litt annerledes på grunn av koronapandemien. Målet var å lage informative og lettbeinte filmer til russen, slik at de visste både hvordan opprettholde smittevern og samtidig nå frem med årets budskap og samle inn penger via Vipps.

Grunnet en økt smittesituasjon i Norge på tidspunktet bøssebærerne skulle gå fra dør til dør, valgte Kreftforeningen til slutt å avlyse all bøssebæreraktivitet og kun ha digital innsamling. Filmene ble derfor dessverre ikke brukt, men vi er allikevel fornøyde med filmene!

Produksjonsselskap: WeMake

Regissør: Nicolai Astrup Wiik