Kreativ høyskole med internasjonale ambisjoner

Tjenester

Målrettet markedsføring

Westerdals Oslo ACT sin internasjonale markedsføring var knyttet opp rundt den samme kommunikasjonen som man benyttet seg av for å tiltrekke seg norske elever.

Kontaktpersoner

Hypotesen var at Westerdals burde kommunisere et annet innhold, andre verdier og andre argumenter enn de man benytter mot det norske markedet. Dette fordi høyskolen ikke er kjent på samme vis i det internasjonale markedet, men vel så mye fordi det er grunn til å tro at man burde vektlegge andre verdier enn man skiller på i det norske markedet.

Dinamo gjorde en grundig kartlegging og kom frem til følgende verdier som sentrale for internasjonale studenter

  • attraktivt og anerkjent (Oslo er kult)
  • samhold og støtte (fellesskap, faglig og ikke minst sosialt)
  • trygghet og tillit (Norge og orden)
  • natur og miljø (natur, årstider, eksotisk, rent)
  • sikre meg jobb (egen utvikling, god læring, praktiske oppgaver)
  • et godt studentliv (flotte fasiliteter, god mat, etc.)
  • faglige interesser (Westerdahls tilbud)

Vi la til grunn at Westerdahls må kommunisere på brukerens premisser, altså først og fremst fokusere på «whats in it for them?» og i litt mindre grad på skolens tilbud. 

Målet er opplevelsen og min utvikling, middelet er Westerdahls, gjennom å fokusere på å oppnå nødvendig og riktig oppmerksomhet hos målgruppene kan vi påvirke mot de mål og verdier disse legger til grunn for sine valg. 

Dinamo utviklet konsept for filmer rettet mot de internasjonale studentene, disse ble brukt på nettsted, sosiale medier, presentasjoner på messer og andre tiltak.
Nettsted ble gjennomgått og Dinamo designet en egen «seksjon» for internasjonele studenter, med en helt annet innholdstruktur enn den norske.
Det ble også tatt frem salgsmateriell, som brosjyrer, bannere, m.m.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider