Lærdommer for klimakommunikasjon fra myndighetenes kommunikasjon i koronapandemien

Tjenester

foto: Nick Night

Da koronapandemien brøt ut i Norge i mars 2020, innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i landet noensinne. Befolkningen aksepterte i hovedsak smittevernstiltakene, samfunnet omstilte seg raskt og smittetallene gikk ned.

Dinamo fikk i oppdrag av Klimaetaten i Oslo kommune å analysere myndighetenes kommunikasjon, og vurdere eventuelle lærdommer som kan benyttes i klimakommunikasjon. Klimaetaten er en faglig ressurs og pådriver for å nå Oslo kommunes klimamål. Kommunikasjon er en helt sentral del av Klimaetatens arbeid.

Dette gjorde vi:

  • Gjennomgang av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine felles kommunikasjonsstrategier. Disse ble sammenliknet med Klimaetatens kommunikasjonsstrategi.
  • En bred kartlegging av befolkningens holdninger til blant annet smittevernstiltak, informasjon fra myndighetene, oppfattelse av pandemien og klimautfordringen. Dette ble gjort ved hjelp av Dinamos befolkningsundersøkelse om klima og korona, Norsk koronamonitor fra Opinion og andre offentliggjorte og relevant undersøkelser.
  • Vurdering av varige endring i atferd og holdninger som følge av koronapandemien
  • Analyse av forskjellene mellom de ulike krisene

Resultat

Dinamo skrev en rapport som munnet i ut seks lærdommer for klimakommunikasjon generelt. Disse ble vurdert opp mot Klimaetatens kommunikasjonsarbeid og konkretisert for å øke nytteverdien for Klimaetaten.