Tradisjon, innovasjon og filantropi

Tjenester

Kistefos – nytt nettsted

Kistefos er et privat investeringsselskap eid av Christian Sveaas med en variert portfolio som inkluderer offshore, shipping, finans, teknologi og eiendom. Kistefos har også en filantropisk side med støtte til humanitære organisasjoner og utdeling av stipender.

Kistefos ønsket et nytt nettsted for å bedre kunne formidle informasjon om denne virksomheten. Det var også et ønske å bedre synliggjøre styrets sammensetning og arbeid. Christian Sveaas har også andre interesser ut over det som uttrykkes gjennom Kistefos. Disse interessene omfatter blant annet investeringer i private aksjeselskaper, kunstsamlingen og Kistefosmuseet og skulpturparken.

1881

Alle styrets medlemmer og ansatte ble presentert med bilder og biografier for å utrykke transparens og kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

folk

Virkemidler

For nettstedet ble det utviklet en ny, enkel grafisk profil for å bedre kunne speile verdisynet og den økonomiske tyngden selskapet besitter. Profilen er enkel, sterk og tydelig hvor en mørk blå farge kontrasteres med linjer av gull. Typografien er klassisk og moderne på samme tid, med et åpent og vennlig satsspeil. 

Grafisk profil

Animasjoner

For å formidle dynamikken og smidigheten som ligger i selskapet, ble animasjoner et viktig virkemiddel. Alle grafiske elementer har smidige, effektive animasjoner som hjelper navigasjonen og binder sammen de forskjellige sidene. Når leseren scroller gjennom forsiden blir hun/han ledet av en gulltråd som avdekker de ulike aspektene ved selskapet.

Gullstreken

Besøk nettstedet: www.kistefos.no