Det er ikke alltid bare «et tenåringsproblem»

Tjenester

Kontaktpersoner

Kampanje for TIPS og Helse Vest

TIPS er en del av Stavanger Universitetssjukehus og er et team som forsker og jobber med å tidlig oppdage psykose hos unge mennesker. Dinamo har laget kampanjemateriell, nye nettsider og en ny visuell identitet.

Bakgrunn

TIPS er nasjonalt og internasjonalt ledende innen psykisk helse og har bidratt til å hjelpe mange mennesker. En av utfordringene de står overfor er at de ønsker at unge mennesker med begynnende psykosesymptomer skal søke hjelp så fort som mulig, for da er det veldig gode sjanser for å bli frisk igjen. Målgruppen var derfor unge mennesker, men også deres foreldre og andre som står dem nær som lærere og trenere.

I innsiktsarbeidet avdekket vi at mange symptomer på psykiske lidelser og psykose ofte kan forveksles med oppførselen til en typisk tenåring: humørsvingninger, å bare ville være alene, søvnforstyrrelser, manglende hygiene eller det å ikke holde avtaler. Dette ble utgangspunktet for budskapet vårt.

Løsning

En sur og tverr tenåring er ikke noe nytt. En forelder eller lærer kan derfor raskt avfeie oppførselen som hormoner på ville veier – men i noen tilfeller kan det være begynnelsen på noe mer alvorlig. Vi brukte derfor tydelige eksempler på adferd som både de unge selv, venner, lærere og foreldre kunne kjenne igjen. Dette gjorde vi for å understreke at det ikke alltid bare er et tenåringsproblem, og at man må følge med på unge mennesker rundt seg. Resultatet ble materiell til både sosiale medier og avisannonser som TIPS kunne bruke gjennom hele året.

Vi lagde også nye nettsider i nytt design, så unge mennesker og deres pårørende enkelt kunne få hjelp til å forstå alvorlighetsgrad av ulike symptomer og raskt søke hjelp.