Vi løser ikke kvinneplager ved å forske på menn

Tjenester

Kampanje for Sanitetskvinnene

Kontaktpersoner

Altfor mange kvinner lever med unødvendige smerter og redusert livskvalitet siden de ikke får den behandlingen de trenger. At vi vet for lite om kvinners helse, skaper igjen begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. Dette kan føre til at kvinner ikke får riktig diagnose og behandling, selv når det er snakk om svært utbredte sykdommer og lidelser som hjerteinfarkt.

I 2021 feirer Norske Kvinners Sanitetsforening 125 års jubileum og i den sammenheng fikk Dinamo i oppdrag å lage en kampanje for å løfte frem arbeidet de har gjort og fortsatt gjør.

Ved å ta eierskap til likestilling innenfor helse, er målet med kampanjen å informere om den store forskjellen som fortsatt finnes, og hvilke utfordringer det gir.

Vi løser ikke kvinneplager ved å forske på menn