Fremmer og styrker livslang læring

Tjenester

Frivillighet, menneskeverd, samfunnsansvar…

Målet er å bidra til å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Middelet er god kommunikasjon og smarte løsninger.

Kontaktpersoner

Dette er et offentlig godkjent studieforbund, en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon hvis mål er å styrke det kristne studiearbeidet. De formidler statsstøtte til medlemsorganisasjonenes voksenopplæring.

I 2015 designet Dinamo ny visuell profil og tilhørende nettsted for Kristelig studieforbund (K-Stud).

Ny visuell identitet
Brukervennlig nettsted, med fokus på støtte til de som trenger det

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider