Fremmer og styrker livslang læring

Tjenester

Frivillighet, menneskeverd, samfunnsansvar…

Målet er å bidra til å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Middelet er god kommunikasjon og smarte løsninger.

Kontaktpersoner

Dette er et offentlig godkjent studieforbund, en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon hvis mål er å styrke det kristne studiearbeidet. De formidler statsstøtte til medlemsorganisasjonenes voksenopplæring.

I 2015 designet Dinamo ny visuell profil og tilhørende nettsted for Kristelig studieforbund (K-Stud).

Ny visuell identitet
Brukervennlig nettsted, med fokus på støtte til de som trenger det

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!