Fokus på design og finans

American Shipping Company er et norsk rederi som administrerer skip som seiler innenriks i USA. De har klare målgrupper og aller viktigst er investorer som har behov for å følge sine plasseringer.

Kontaktpersoner

Kravet til oppdatert informasjon er høyt, men man hadde også ønske om å posisjonere selskapet i et marked preget av aktører i en bransje hvor mange er like. Vår oppgave var å ta frem det som trengtes.

Vi designet et nettsted rettet mot American Shipping Companys sine målgrupper. Det er integrert med ulike datakilder, og viktig informasjon er tegnet ut i interaktive grafmodeller. For å løfte brukeropplevelsen er det brukt en rekke illustrasjoner. Nettstedet er naturlig nok godt tilpasset mobil.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider