Hvor lite skal du finne deg i?

I tråd med tiltak 1 i handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014–2017) «Et liv uten vold» ba Politidirektoratet Kripos om å etablere et prosjekt for utarbeidelse og implementering av en informasjonskampanje i regi av politiet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Kampanjen rettes mot befolkningen generelt og utsatte for vold i nære relasjoner spesielt.

Kontaktpersoner

Det overordnede målet for kampanjen var å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Når det gjelder grov vold mot kvinner viser undersøkelser at kun 26,3% hadde anmeldt forholdet. Årsakene kan være mange; og årsaksfaktorer som nevnes er bl.a. politiets håndtering av slike saker, og publikums manglende tillit til politiet. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

Løsning

Den mest effektive formen for kommunikasjon er å få folk til å tenke over ting på en ny måte. Å fortelle folk noe de allerede vet, har mindre effekt. Kunnskapen er mangelfull om hvor utbredt vold i nære relasjoner er, men pressen skriver daglig om vold. Tematikken er med andre ord ikke ukjent. Vi valgte derfor å se med litt andre øyne enn kun med «voldsbrillene» på. For oss var det viktig å ikke spørre om hvor mye du skal finne deg i, men om: «Hvor lite skal du finne deg i?»

De fleste forhold starter med forelskelse og derfor er evnen og viljen til bortforklaring og tilgivelse hos mange voldsoffer helt naturlig, men også en stor utfordring. Tanken bak kampanjen er ikke å si at alt er ulovlig og bør anmeldes, men å skape en økt bevissthet på tegn og signaler du skal være på vakt overfor før de utarter seg til ulovligheter, overgrep og vold. «Hvor lite skal du finne deg i?» skal tydeliggjøre for alle at politiet forstår menneskene og ofrene like mye som at Politiet har ansvaret for å stoppe ulovligheter, gi beskyttelse og straffeforfølge overgripere.

Resultat

Kampanjen ble lansert av Justisminister Anundsen og var hovedoppslag i Dagsrevyen, TV 2 Nyhetskanalen og God morgen Norge torsdag 15. oktober. Den genererte over 190 presseoppslag første uka. Kampanjefilmen oppnådde rekordhøye delinger på sosiale medier: I løpet av 14 dager var 1 898 109 personer eksponert for filmen og 865.000 hadde sett den! Og majoriteten av deling var organisk (ubetalt), noe som er sjelden. Politiet melder også om en økning i antall anmeldelser. Kampanjen har skapt stor motivasjon og stolthet hos Kripos.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider