Holder propellene i gang

Tjenester

Identiet i nisjemarked

Norrønafly Propeller & NDT er et ledende europeisk vedlikeholdssenter for flypropeller, NDT, kompositt, reservedeler og tilhørende tjenester. Dinamo har designet og utviklet både profil, elementer og nettløsning for et internasjonalt marked

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Deres mål er å bistå med deler og reparasjoner, og å gi gode råd om optimal og effektivt vedlikehold. Vårt mandat har vært å designe og utvikle ny nettløsning for en innovativ aktør i flybransjen, samt utvikling av visuell profil og navn.

Resultat

Flypropellmarkedet er en internasjonal nisje med kunder fra hele verden. Nettstedet ble derfor designet med tanke på universell tilgjengelighet og størst mulig teknisk og kulturell kompabilitet – både når det gjelder design, struktur og innhold.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider