Regional kraft og nye koblinger

Tjenester

Nye identitet for Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (INN) ble opprettet 1. januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolene i Hedmark og Lillehammer.

Credits, attributions, details

Lansert
2018

Kontaktpersoner

Høgskolen i Innlandet (INN) ble opprettet 1. januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolene i Hedmark og Lillehammer.

Den nyetablerte høgskolen har satt seg tre viktige mål: Få universitetsstatus i 2020. Skape én organisasjon som studenter og ansatte fra to tidligere konkurrerende institusjoner kan samles om. Og bli en regional kraft – aktiv, synlig og bidra til vekst, innovasjon og verdiskapning i Innlandsregionen.

INN tilbyr mange og ulike fagområder, fra Ba til PhD-nivå. I tillegg er skolen spredd på syv ulike studiesteder i regionen. Identiteten skal være relevant uansett fagområde, fungere samlende på tvers av studiesteder og fremstå på en måte som er et universitet verdig.

INN ønsker å markere seg med sterk egenart og en tydelig merkehistorie.

Konsept

Vi utviklet konseptet «Nye koblinger».

Konseptet handler om ny kunnskap og forståelse, om interfaglig samarbeid, nærhet student/foreleser, tette bånd mellom INN og Innlandets næringsliv og et ønske om å være i kontinuerlig utvikling. Nye koblinger forteller også historien om to institusjoner som blir én – fusjonen.

Konseptet er visualisert som en stilisert, solid og stram vev av tynne og tykke linjer som peker direkte tilbake på Høgskolen visjon «sterkere sammen».

Det er designet en egen font basert på veven, Innlandet Display. Fonten utgjør identitetens primærverktøy, der INNs logo er en integrert del. Fonten fungerer som en forlengelse av logoen, og sikrer en sterk identitet – også der logoen ikke er tilstede.

Resultat

En statlig Høgskole har ikke noe stort markedsføringsbudsjett. Det er viktig å skille seg ut og raskt skape gjenkjennelse for å vinne potensielle studenters eller nye ansattes oppmerksomhet.

Høgskolens nye identitet skal hevde seg i konkurranse med både de kommersielle og kreative utdanningene, samtidig som den må være troverdig som feks Handelshøgskole eller Idrettshøgskole. Identiteten skulle være lett å implementere for høgskolens interne kommunikasjonsavdeling.

Resultatet er en identitet med få, tydelige verktøy og et sterkt, enhetlig uttrykk som er gjenkjennelig, aktuelt og relevant.

Andre gode resulatter

Se flere Arbeider